Eşkenar

Eşkenar kelimesi bir matematik terimidir. Bileşik & sıfattır. Bütün kenarları birbirine eşit olan anlamına gelir. Türkçe Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle eş kenar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eşkenar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eş kenar (Yanlış kullanım)

eşkenar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eşkenar üçgen konusunu işledik bugün.

Elinin körü

Elinin körü kelimesi hakaret olarak kullanılır. “kes şu aptal soruları, düşenceleri; kötü bir şey söyleyeceğim şimdi!” anlamında bir azarlama sözü olarak söylenir. Bu kelime genellikle elininkörü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elinin körü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elininkörü (Yanlış kullanım)

elinin körü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Acentenin açık arka pencerelerinden her gün işittiği elinin körü bir lisanın yaygarası sokağın ortasına düşüyor.” -S. F. Abasıyanık.

Ekarte

Ekarte kelimesi sıfattır. “Saf dışı etmek, konu dışında tutmak” anlamındaki ekarte etmek, saf dışı edilmek, konu dışında tutulmak” anlamındaki ekarte olmak birleşik fiillerinde geçen bir sözdür. Bu kelime genellikle ekarde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ekarte şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ekarde (Yanlış kullanım)

ekarte ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Beni yarışmadan ekarte etmelerine tahammül edemiyorum.

Elebaşı

Elebaşı kelimesi bileşik & addır. Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk, kötü, olumsuz işlerde ya da eylemlerde önder olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle ele başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elebaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ele başı (Yanlış kullanım)

elebaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işin elebaşı er geç ortaya çıkacaktır.

En geç

Gerçekleşmesi gereken olay yada yapılması gereken iş için olabilecek en son zaman dilimini anlatır. Bahsi geçen zamandan sonra artık geç kalınmış olur. Bu kelime genellikle engeç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı en geç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

engeç (Yanlış kullanım)

en geç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu başvuru belgesinin en geç yarın saat 16.55’te teslim edilmesi gerekiyor.

Eşgüdüm

Eşgüdüm kelimesi bileşik & addır. Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, belli bir ereğe en iyi biçimde ulaşabilmek için, bağlantı kurarak birliktelik, uyum ve düzen sağlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle eş güdüm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eşgüdüm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eş güdüm (Yanlış kullanım)

eşgüdüm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şirketteki tüm çalışanlar arasında eşgüdüm sağlanması için seni görevlendiriyorum.

Elli yedi

56 ve 58 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle elliyedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elli yedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elliyedi (Yanlış kullanım)

elli yedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elli yedi liralık saat için kalbimi kırdın.

Elli dokuz

58  ve 60 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ellidokuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elli dokuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ellidokuz (Yanlış kullanım)

elli dokuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni projeye başlamak için son elli dokuz gün…

Elli sekiz

57 ve 59 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ellisekiz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elli sekiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ellisekiz (Yanlış kullanım)

elli sekiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elli sekiz mezunları parti veriyor.

Elli Altı

55 ve 57 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ellialtı  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elli altı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ellialtı (Yanlış kullanım)

elli altı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yedi kere sekiz kaç eder? Elli altı…