Ezik büzük

Ezilmiş ve büzülmüş, eğri büğrü. Ezilmiş ve büzülmüş bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ezikbüzük, ezükbüzük, ezük büzük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ezik büzük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ezikbüzük (Yanlış kullanım)

ezük büzük (Yanlış kullanım)

ezükbüzük (Yanlış kullanım)

ezik büzük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Karşısında ezik büzük duran yorgun adamın yüzüne bakıyor hâkim.” – Ayşe Kulin

Emrivaki

Oldubitti anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri vaki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı emrivaki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

emri vaki(Yanlış kullanım)

emrivaki✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir emrivaki ile karşılaştığım için kabul edebilmiştim.” – Refik Halit Karay

Emrihak

Ölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri hak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı emrihak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

emri hak(Yanlış kullanım)

emrihak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Emrihak vakti gelince hiçbir şey ona engel olamaz.

Eş anlamlı

Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim anlamına gelir. Bu kelime genellikle eşanlamlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eş anlamlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eşanlamlı (Yanlış kullanım)

eş anlamlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

Elde etmek

Bir şeye sahip olmak: Bir kimseyi kendi hizmetine almak veya kendinden yana çekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle eldetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elde etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eldetmek (Yanlış kullanım)

elde etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O parlak siyah gözler, onları bir daha elde edemeyecek miydi?” – Halit Ziya Uşaklıgil

Etüdü

Etüt kelimesinin anlamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sözcük köklerinin, gövdelerinin veya bazı ekleri almış hallerinin sonunda bulunan “p, ç, t, k” sessiz harflerinin yanına ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde “p, ç, t, k” sesleri yumuşayarak “p sesi b’ye”, “ç sesi c’ye”, “t sesi d’ye”, “k sesi g, ğ’ye” dönüşür. Bu kelime genellikle etütü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı etüdü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

etütü(Yanlış kullanım)

etüdü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Matematik etüdüne katılarak açığını kapatmalısın.

Edirneli

Edirne şehrinden olan anlamına gelir. İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki isimden yeni bir isim üretir ve isimle kaynaşan bu ek üstten kesme (apostrof) ile ayrılmaz. Bu kelime genellikle Edirne’li şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Edirneli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Edirne’li(Yanlış kullanım)

Edirneli✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bakan, Edirneli vatandaşların dertlerini dinledi.

El yazması

Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap anlamına gelir. Bu kelime genellikle elyazması şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı el yazması şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elyazması (Yanlış kullanım)

el yazması ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir el yazması kitap buldum, görülmeye değer.” – Nazım Hikmet

Eli ağır

Yavaş iş gören, ağırelli, vurunca çok acıtan (kimse), ağırelli anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliağır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli ağır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliağır (Yanlış kullanım)

eli ağır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu iş eli çabukların işidir, eli ağır olanlar gitsinler hamal olsunlar.” – Muzaffer İzgü

Eli ayağı (olmak)

Birinin yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak) anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliayağı  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli ayağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliayağı (Yanlış kullanım)

eli ayağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Küçük kız annesi hastalandığından beri, onun eli ayağı olmuştu.