Ehlibeyt

Hazreti Muhammet’in kızını, damadını ve torunlarını içine alan ailesine verilen ad anlamına gelir. Farsça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır: âlemşümul, cihanşümul; darıdünya, ehli­beyt, vb. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle Ehli beyt şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ehlibeyt  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ehli beyt (Yanlış kullanım)

Ehlibeyt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alevi inancının temelini Ehlibeyt sevgisi ve bağlılığı oluşturuyor.

Eli açık

Cömert anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliaçık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli açık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliaçık (Yanlış kullanım)

eli açık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eli açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü.” – S. Ali

Eski Tüfek

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bir işte çok deneyimli kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle eskitüfek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eski tüfek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eskitüfek (Yanlış kullanım)

eski tüfek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kaç yılın eski tüfeğisin sen, kaç gece sabahlamışsındır gözaltılarda.” -M. İzgü.

Eski Toprak

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Yaşlandığı halde dinçliğini koruyan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle eskitoprak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eski toprak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eskitoprak (Yanlış kullanım)

eski toprak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Teyzem eski topraktır. Bize taş çıkartır.

Eski Kurt

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Mesleğinde deneyimli kişi anlamına gelir. Bu kelime genellikle eskikurt şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eski kurt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eskikurt (Yanlış kullanım)

eski kurt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eski kurttur o, şimdi halleder sorunu.

Epeyce

Bir hayli, oldukça, epey anlamına gelir. Bu kelime genellikle epeyçe şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı epeyce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Epeyçe (Yanlış kullanım)

Epeyce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onu görmeyeli epeyce zaman geçmişti.

Erciyes Dağı

Erciyes Dağı, Kayseri’nin 25 km güneybatısındaki ovaların yanından birdenbire yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır. Bu kelime genellikle Erciyes Dağ’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Erciyes Dağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Erciyes Dağ’ı (Yanlış kullanım)

Erciyes Dağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Erciyes Dağı’na bir gezi düzenleyelim.

Eloğlu

Elin adamı, başkası, yabancı, el anlamına gelir. Bu kelime genellikle el oğlu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eloğlu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

el oğlu  (Yanlış kullanım)

eloğlu  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eloğlu senin derdinden anlar mı?

Eleğimsağma

Düşmekte olan yağmur damlacıklarında Güneş ışınlarının kırılarak yansıması nedeniyle gökyüzünde oluşan, yay biçiminde ve yedi renkli görüntü anlamına gelir. Bu kelime genellikle eleğim sağma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eleğimsağma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eleğim sağma (Yanlış kullanım)

eleğimsağma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eleğimsağma görmek istiyorum ama nasip olmadı.

Eğitici

Eğitsel yönleri, değerleri olan, eğitime yararlı bulunan, eğitime yararlı olan, eğiten anlamına gelir. Bu kelime genellikle eğitiçi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eğitici şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eğitiçi (Yanlış kullanım)

eğitici ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çocuğa eğitici öykü diye masal verilmesin”