Esbabımucibe

Gerekçe anlamına gelir. Bu kelime genellikle esbabı mucibe, esbabımücibe, esbabı mücibe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı esbabımucibe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

esbabı mucibe (Yanlış kullanım)

esbabımücibe (Yanlış kullanım)

esbabı mücibe (Yanlış kullanım)

esbabımucibe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaptıklarının esbabımucibesi nedir? Herkes merak içinde, yanıtını bekliyor.

Eytişim

Diyalektik anlamına gelir. Bu kelime genellikle eytişim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eytişim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eytişim (Yanlış kullanım)

eytişim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evrendeki bütün varlıklar, varoluştan bu yana eytişim içindedir.

Elden ağza yaşamak

Günlük kazancı ancak gereksinimlerini karşılayacak kadar olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle elden ağıza yaşamak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elden ağza yaşamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elden ağıza yaşamak (Yanlış kullanım)

elden ağza yaşamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Daha ne kadar böyle elden ağza yaşayacaklardı.

Ermenistan

Ermenistan ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti, Güney Kafkasya’da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke isimleri küçük harfle yazılır. Bu kelime genellikle ermenistan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ermenistan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ermenistan (Yanlış kullanım)

Ermenistan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda, ağır kayıplar vermeye devam ettiğini duyurdu.

Ezik büzük

Ezilmiş ve büzülmüş, eğri büğrü. Ezilmiş ve büzülmüş bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ezikbüzük, ezükbüzük, ezük büzük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ezik büzük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ezikbüzük (Yanlış kullanım)

ezük büzük (Yanlış kullanım)

ezükbüzük (Yanlış kullanım)

ezik büzük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Karşısında ezik büzük duran yorgun adamın yüzüne bakıyor hâkim.” – Ayşe Kulin

Emrivaki

Oldubitti anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri vaki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı emrivaki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

emri vaki(Yanlış kullanım)

emrivaki✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir emrivaki ile karşılaştığım için kabul edebilmiştim.” – Refik Halit Karay

Emrihak

Ölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri hak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı emrihak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

emri hak(Yanlış kullanım)

emrihak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Emrihak vakti gelince hiçbir şey ona engel olamaz.

Eş anlamlı

Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim anlamına gelir. Bu kelime genellikle eşanlamlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eş anlamlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eşanlamlı (Yanlış kullanım)

eş anlamlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

Elde etmek

Bir şeye sahip olmak: Bir kimseyi kendi hizmetine almak veya kendinden yana çekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle eldetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elde etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eldetmek (Yanlış kullanım)

elde etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O parlak siyah gözler, onları bir daha elde edemeyecek miydi?” – Halit Ziya Uşaklıgil

Etüdü

Etüt kelimesinin anlamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sözcük köklerinin, gövdelerinin veya bazı ekleri almış hallerinin sonunda bulunan “p, ç, t, k” sessiz harflerinin yanına ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde “p, ç, t, k” sesleri yumuşayarak “p sesi b’ye”, “ç sesi c’ye”, “t sesi d’ye”, “k sesi g, ğ’ye” dönüşür. Bu kelime genellikle etütü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı etüdü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

etütü(Yanlış kullanım)

etüdü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Matematik etüdüne katılarak açığını kapatmalısın.