Ege Denizi

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu kelime genellikle Ege denizi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ege Denizi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ege denizi (Yanlış kullanım)

Ege Denizi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ege Denizi veya Türkçe diğer adı ile Adalar Denizi, Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında, Akdeniz’e bağlı bir denizdir

Ebediyen

Ebediyen kelimesi bir belirteçtir. Sonsuza değin, sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar anlamına gelir. (olumsuz tümcelerde) hiçbir zaman, sonsuza değin anlamına da gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle ebedeyen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ebediyen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ebedeyen (Yanlış kullanım)

ebediyen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Böyle yaparsan onu ebediyen göremezsin”

Eşkenar

Eşkenar kelimesi bir matematik terimidir. Bileşik & sıfattır. Bütün kenarları birbirine eşit olan anlamına gelir. Türkçe Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle eş kenar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eşkenar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eş kenar (Yanlış kullanım)

eşkenar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eşkenar üçgen konusunu işledik bugün.

Elinin körü

Elinin körü kelimesi hakaret olarak kullanılır. “kes şu aptal soruları, düşenceleri; kötü bir şey söyleyeceğim şimdi!” anlamında bir azarlama sözü olarak söylenir. Bu kelime genellikle elininkörü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elinin körü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elininkörü (Yanlış kullanım)

elinin körü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Acentenin açık arka pencerelerinden her gün işittiği elinin körü bir lisanın yaygarası sokağın ortasına düşüyor.” -S. F. Abasıyanık.

Ekarte

Ekarte kelimesi sıfattır. “Saf dışı etmek, konu dışında tutmak” anlamındaki ekarte etmek, saf dışı edilmek, konu dışında tutulmak” anlamındaki ekarte olmak birleşik fiillerinde geçen bir sözdür. Bu kelime genellikle ekarde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ekarte şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ekarde (Yanlış kullanım)

ekarte ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Beni yarışmadan ekarte etmelerine tahammül edemiyorum.

Elebaşı

Elebaşı kelimesi bileşik & addır. Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk, kötü, olumsuz işlerde ya da eylemlerde önder olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle ele başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elebaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ele başı (Yanlış kullanım)

elebaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işin elebaşı er geç ortaya çıkacaktır.

En geç

Gerçekleşmesi gereken olay yada yapılması gereken iş için olabilecek en son zaman dilimini anlatır. Bahsi geçen zamandan sonra artık geç kalınmış olur. Bu kelime genellikle engeç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı en geç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

engeç (Yanlış kullanım)

en geç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu başvuru belgesinin en geç yarın saat 16.55’te teslim edilmesi gerekiyor.

Eşgüdüm

Eşgüdüm kelimesi bileşik & addır. Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, belli bir ereğe en iyi biçimde ulaşabilmek için, bağlantı kurarak birliktelik, uyum ve düzen sağlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle eş güdüm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eşgüdüm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eş güdüm (Yanlış kullanım)

eşgüdüm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şirketteki tüm çalışanlar arasında eşgüdüm sağlanması için seni görevlendiriyorum.

Elli yedi

56 ve 58 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle elliyedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elli yedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elliyedi (Yanlış kullanım)

elli yedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elli yedi liralık saat için kalbimi kırdın.

Elli dokuz

58  ve 60 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ellidokuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elli dokuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ellidokuz (Yanlış kullanım)

elli dokuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni projeye başlamak için son elli dokuz gün…