Form

Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle forum şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı form şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

forum (Yanlış kullanım)

form ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dünyada hangi nesil kullandığı şiir formunun ismiyle anılır?” – Necip Fazıl Kısakürek

Filolog

Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle filolok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı filolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

filolok (Yanlış kullanım)

filolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başarılı bir filolog olma yolunda ilerliyor.

Fecir

Tan. Tan kızıllığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle fecr  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fecir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fecr (Yanlış kullanım)

fecir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu fecir dediğimiz aydınlanmanın başını belli etmek için ak iplikten kara ipliği seçmek kıstas sayılmıştır.” – Burhan Felek

Francala

İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle fırancala, frankala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı francala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fırancala (Yanlış kullanım)

frankala (Yanlış kullanım)

francala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ayşe çayı demlemiş, düzgün dilimlerle francala kesiyordu.” – Cahit Uçuk

Fısfıs

Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle fıs fıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fısfıs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fıs fıs(Yanlış kullanım)

fısfıs✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elindeki fısfıs ile çiçekleri ıslatıyordu.

Fıs fıs

Yavaş ses çıkararak (konuşmak) anlamına gelir. Bu kelime genellikle fısfıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fıs fıs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fısfıs(Yanlış kullanım)

fıs fıs✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fıs fıs konuştular.

Fiili bozuk

Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fiğili bozuk, fiilibozuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiili bozuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğili bozuk (Yanlış kullanım)

fiilibozuk (Yanlış kullanım)

fiili bozuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiili bozuk insan, topluma aykırı, toplumun değer yargılarına ters tutumlar, davranışlar içinde olan insandır.

Fiilimsi

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle fiğilimsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiilimsi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğilimsi (Yanlış kullanım)

fiilimsi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.

Flaman atı

Belçika kökenli iri koşum atı anlamına gelir. Bu kelime genellikle flaman atı, Flamanatı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Flaman atı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

flaman atı (Yanlış kullanım)

Flamanatı (Yanlış kullanım)

Flaman atı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atlara özel ilgisi var. Özellikle Flaman atını çok beğeniyor.

Flaman

Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle fılaman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı flaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fılaman (Yanlış kullanım)

flaman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Flaman halkı Belçika nüfusunun çoğunu oluşturuyor.