Fiili bozuk

Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fiğili bozuk, fiilibozuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiili bozuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğili bozuk (Yanlış kullanım)

fiilibozuk (Yanlış kullanım)

fiili bozuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiili bozuk insan, topluma aykırı, toplumun değer yargılarına ters tutumlar, davranışlar içinde olan insandır.

Fiilimsi

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle fiğilimsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiilimsi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğilimsi (Yanlış kullanım)

fiilimsi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.

Flaman atı

Belçika kökenli iri koşum atı anlamına gelir. Bu kelime genellikle flaman atı, Flamanatı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Flaman atı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

flaman atı (Yanlış kullanım)

Flamanatı (Yanlış kullanım)

Flaman atı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atlara özel ilgisi var. Özellikle Flaman atını çok beğeniyor.

Flaman

Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle fılaman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı flaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fılaman (Yanlış kullanım)

flaman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Flaman halkı Belçika nüfusunun çoğunu oluşturuyor.

Flamingo

Leyleksilerden, tüyleri beyaz, pembe, kanatlarının ucu kara, eti yenir bir kuş, Flaman kuşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle filamingo şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı flamingo şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

filamingo (Yanlış kullanım)

flamingo ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Görevliler tarafından görüntülenen siyah flamingo, doğa korumacılar ve kuş gözlemciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Falan filan

Önem verilmeyen, hafifsenen kimse, şey, filan falan, falan festekiz, falan feşmekân anlamına gelir. Bu kelime genellikle felan filan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı falan filan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

felan filan (Yanlış kullanım)

falan filan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Doktorlar falan filan hap, banyo ve uçkur perhizi tavsiye etmiş.” – Burhan Felek

Falan feşmekân

Falan filan anlamına gelir. Bu kelime genellikle felan feşmekân, felan feşmekan, falan feşmekan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı falan feşmekân şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

felan feşmekân (Yanlış kullanım)

felan feşmekan (Yanlış kullanım)

falan feşmekan (Yanlış kullanım)

falan feşmekân ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Unutmamış ama, konuğu gelmiş da falan feşmekan, sokağa çıkamamış.

Falanca

Falan, falan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle felanca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı falanca şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

felanca (Yanlış kullanım)

falanca ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Falanca kahveye mütekait memurlar devam eder.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

Feryat

Haykırış, çığlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle feryad şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feryat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feryad (Yanlış kullanım)

feryat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu, bir hayat kurtarma feryadıdır.” – Burhan Felek

Fötr

Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe ve bu keçeden yapılmış şapka anlamına gelir. Bu kelime genellikle fötür, fotör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fötr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fötür (Yanlış kullanım)

fotör (Yanlış kullanım)

fötr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fötr şapka takarak tarzını tamamlamış.