Feyzalma

Feyzalmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle feyz alma, feyiz alma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feyzalma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feyz alma (Yanlış kullanım)

feyiz alma (Yanlış kullanım)

feyzalma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun makalelerinden çok feyzaldım.

Feyzalmak

Etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle feyz almak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feyzalmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feyz almak (Yanlış kullanım)

feyzalmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Umarız ki güzel yazılarınıza burada da devam edeceksiniz. Biz onlardan çok feyzaldık.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Fermantasyon

Mayalanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle fermentasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fermantasyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fermentasyon (Yanlış kullanım)

fermantasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fermentasyon, mikroorganizmaların şekerli maddelere etkisi ile meydana gelen biyokimyasal bir olaydır.

Fütüvvet

Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu kelime genellikle futuvvet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fütüvvet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

futuvvet (Yanlış kullanım)

fütüvvet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu anlatılanlardan fütüvvetin ahlaki temeller üzerine oturduğunu çok rahat müşahede edebiliriz.

Fenomen

Olay. Görüngü anlamına gelir. Bu kelime genellikle fenamen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fenomen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fenamen (Yanlış kullanım)

fenomen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Güneşin batıdan doğması gibi olağanüstü bir fenomen sayılmalıdır bu.” – Haldun Taner

Form

Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle forum şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı form şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

forum (Yanlış kullanım)

form ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dünyada hangi nesil kullandığı şiir formunun ismiyle anılır?” – Necip Fazıl Kısakürek

Filolog

Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle filolok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı filolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

filolok (Yanlış kullanım)

filolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başarılı bir filolog olma yolunda ilerliyor.

Fecir

Tan. Tan kızıllığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle fecr  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fecir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fecr (Yanlış kullanım)

fecir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu fecir dediğimiz aydınlanmanın başını belli etmek için ak iplikten kara ipliği seçmek kıstas sayılmıştır.” – Burhan Felek

Francala

İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle fırancala, frankala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı francala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fırancala (Yanlış kullanım)

frankala (Yanlış kullanım)

francala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ayşe çayı demlemiş, düzgün dilimlerle francala kesiyordu.” – Cahit Uçuk

Fısfıs

Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle fıs fıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fısfıs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fıs fıs(Yanlış kullanım)

fısfıs✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elindeki fısfıs ile çiçekleri ıslatıyordu.