Fiilimsi

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle fiğilimsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiilimsi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğilimsi (Yanlış kullanım)

fiilimsi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • FısfısFısfıs Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Fırat NehriFırat Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci […]
  • FaksFaks Yazı ve resimleri, telefon yolu aracılığıyla anında tıpkıbasım olarak gönderip alabilen […]
  • Fransız İhtilaliFransız İhtilali İhtilal bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek […]
  • Fiili bozukFiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fiğili bozuk, fiilibozuk […]
  • Flaman atıFlaman atı Belçika kökenli iri koşum atı anlamına gelir. Bu kelime genellikle flaman atı, […]

Yorum yapın