Filolog

Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle filolok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı filolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

filolok (Yanlış kullanım)

filolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başarılı bir filolog olma yolunda ilerliyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • FenomenFenomen Olay. Görüngü anlamına gelir. Bu kelime genellikle fenamen şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • FormForm Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, […]
  • FütüvvetFütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • FiilimsiFiilimsi Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, […]
  • Fiili bozukFiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fiğili bozuk, fiilibozuk […]
  • FlamanFlaman Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın