Fıs fıs

Yavaş ses çıkararak (konuşmak) anlamına gelir. Bu kelime genellikle fısfıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fıs fıs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fısfıs(Yanlış kullanım)

fıs fıs✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fıs fıs konuştular.


Diğer Doğru Yazımlar

  • FilologFilolog Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle filolok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • FecirFecir Tan. Tan kızıllığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle fecr  şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • FormForm Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, […]
  • FısfısFısfıs Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • FrancalaFrancala İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle fırancala, […]
  • FiilimsiFiilimsi Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, […]

Yorum yapın