Folklor

Halk ağzında (yanlış olarak) halk oyunları anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle foklor şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı folklor şeklinde olmalıdır ve anlamı da halk oyunları değil halk bilimidir. (“Halk oyunları” anlamında doğru kullanım ise “folklorik dans” şeklinde olmalıdır.)

Doğru yazımı:

foklor  (Yanlış kullanım)

folklor  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Folklorik dans gösterisi çok güzeldi.

Folkor kelimesi, yani halk bilimi; genellikle, halk oyunu, yani folklorik dans kelimesi ile karıştırılmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • FaytonFayton Fayton, 4 tane tekerleği olan genellikle 2 at tarafından çekilen ve tarihte çok kullanılmış […]
  • FizyolojikFizyolojik Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili: fizyolojik bir rahatsızlık ve  normal, doğal olarak […]
  • FaksFaks Yazı ve resimleri, telefon yolu aracılığıyla anında tıpkıbasım olarak gönderip alabilen […]
  • FilmFilm Film, bir oyunun bütününü taşıyan şeritlere işlenmiş fotoğraflardan oluşan videoya verilen […]
  • Filtre KahveFiltre Kahve Filtre kahve ya da diğer adıyla damla demleme yönteminde su bir filtrenin içindeki kahve […]
  • Fırat NehriFırat Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci […]

Yorum yapın