Francala

İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle fırancala, frankala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı francala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fırancala (Yanlış kullanım)

frankala (Yanlış kullanım)

francala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ayşe çayı demlemiş, düzgün dilimlerle francala kesiyordu.” – Cahit Uçuk


Diğer Doğru Yazımlar

  • FecirFecir Tan. Tan kızıllığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle fecr  şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • FısfısFısfıs Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Fıs fısFıs fıs Yavaş ses çıkararak (konuşmak) anlamına gelir. Bu kelime genellikle fısfıs şeklinde yanlış […]
  • FiilimsiFiilimsi Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, […]
  • Fiili bozukFiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fiğili bozuk, fiilibozuk […]
  • FlamanFlaman Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın