Güler yüz

İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle güleryüz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güler yüz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

güleryüz(Yanlış kullanım)

güler yüz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her misafire gösterdiği bir güler yüzle içeriye girdi.” – Peyami Safa

Günyüzü

Eskişehir iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Gün yüzü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Günyüzü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Gün yüzü(Yanlış kullanım)

Günyüzü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otobüsten indikten sonra Günyüzü dolmuşuna binip yola koyuldu.

Gök cismi

Gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsular vb. cisimlere verilen ortak ad anlamına gelir. Bu kelime genellikle gökcismi, gök cisimi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Gök cismi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gökcismi (Yanlış kullanım)

gök cisimi (Yanlış kullanım)

gök cismi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzayda yıldız, gezegen, uydu, meteor, kuyruklu yıldız, asteroit gibi çok sayıda gök cismi bulunur.

Gayet

Pek, çok, pek çok, aşırı bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle geyet  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

geyet (Yanlış kullanım)

gayet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Soframızda gayet samimi birkaç misafirimiz bulunur.” – Aka Gündüz

Güneybatı

Güneyle batı arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime genellikle güney batı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güneybatı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

güney batı (Yanlış kullanım)

güneybatı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aldıkları ev güneybatı yönünde.

Güneydoğu

Güneyle doğu arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime genellikle güney doğu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güneydoğu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

güney doğu (Yanlış kullanım)

güneydoğu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elimdeki haritada güneydoğu yönüne gitmem gerektiği belirtilmiş.

Göze almak

Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle gözalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göze almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözalmak (Yanlış kullanım)

göze almak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?” – Tarık Buğra

Göz göre göre

Belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde, olacağı bilindiği hâlde önlem alınmadan anlamına gelir. Bu kelime genellikle göz göregöre  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göz göre göre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

göz göregöre (Yanlış kullanım)

göz göre göre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Göz göre göre masumların kanına girmem için benden ferman almaya mı geldiniz.” – Necip Fazıl Kısakürek

Gayrisafi hasılat

Net olmayan gelir anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri safi hasılat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrisafi hasılat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri safi hasılat (Yanlış kullanım)

gayrisafi hasılat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aylık gayrisafi hasılat üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar planlandı.

Gayrimeşru

Yolsuz, yasaya veya töreye aykırı, evlilik dışı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri meşru şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimeşru şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri meşru (Yanlış kullanım)

gayrimeşru ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sağladığı gayrimeşru kazançla epey zengin birisi oldu.