Geleyim mi?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle Geliyim mi?,Geleyimmi?, Geleyimmi?, gelim mi?, gelimmi? gelemmi? gelem mi? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Geleyim mi? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Geliyim mi? (Yanlış kullanım)

Geliyimmi? (Yanlış kullanım)

Geleyimmi? (Yanlış kullanım)

Gelim mi? (Yanlış kullanım)

Gelimmi? (Yanlış kullanım)

Gelem mi? (Yanlış kullanım)

Gelemmi? (Yanlış kullanım)

Geleyim mi? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sınavdan önce yanına geleyim mi?

Gazete Kupürü

Gazete kupürü gazetelerden kesilen bölüm, gazete kesiği anlamına gelir. Bu kelime genellikle Gazete Kupür’ü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Gazete Kupürü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Gazete Kupür’ü (Yanlış kullanım)

Gazete Kupürü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Topladığı gazete kupürlerini özenle saklıyordu.

Görmüyormuşcasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir.  Bu kelime genellikle görmüyormuş casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı görmüyormuşcasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

görmüyormuş casına (Yanlış kullanım)

görmüyormuşcasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ona yıllardır görmüyormuşcasına sarıldım.

Gidebildin mi?

Bir yöne doğru yönelip devinmek, yola çıkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle gidebildinmi? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gidebildin mi? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gidebildinmi? (Yanlış kullanım)

gidebildin mi? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O gün parka gidebildin mi?

Güngörmüş

Güngörmüş kelimesi gönenç ve mutluluk içinde yaşamış, iyi bir yaşam sürmüş (ama artık bu durumu değişmiş kimse) demektir. Birçok yaşam deneyi bulunan (kimse) yada mecazi anlamda çok yaşlı (“Bu gün görmüş kentte yaşamak güzeldi”) anlamlarına da gelir. Sıfat olarak iyi yaşamış anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle gün görmüş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güngörmüş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gün görmüş (Yanlış kullanım)

güngörmüş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Anadolu şoförlerinin birçoğunda ben böyle güngörmüş, hâline göre para yemiş eski kibarlar hâli gördüm.” – R. N. Güntekin

Göz alıcı

Göz alıcı kelimesi sıfattır. Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan anlamına gelir. Bu kelime genellikle gözalıcı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göz alıcı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözalıcı (Yanlış kullanım)

göz alıcı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Burada vücudumu bütün göz alıcı çizgileriyle uzun uzun seyretmişti.” – O. C. Kaygılı

Gökyüzü

Gökyüzü kelimesi bileşik & addır. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, bu kubbenin iç yüzü, göğün görünen yüzeyi, gök anlamına gelir. Sema kelimesiyle eşanlamlıdır. Bu kelime genellikle gök yüzü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gökyüzü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gök yüzü (Yanlış kullanım)

gökyüzü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çimlere uzanıp gökyüzünü izlemeye başladı.

Güneş tutulması

Ay’ın, Yer ile Güneş arasına girmesi, Güneş tekerini örtmesi dolayısıyla Güneş’in yeryüzünden bir süre kararmış görünmesi olayına verilen isimdir. Gökbilim terimidir. Bu kelime genellikle güneştutulması şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güneş tutulması şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

güneştutulması (Yanlış kullanım)

güneş tutulması ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bugün Güneş Tutulması var. Net olarak Norveç’ten gözlemlense de Türkiye’den de belli saatlerde görülüyor.

Göz kulak olmak

Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmak.görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle gözkulak olmak, göz kulakolmak, gözkulakolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göz kulak olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözkulak olmak (Yanlış kullanım)

göz kulakolmak (Yanlış kullanım)

gözkulakolmak (Yanlış kullanım)

göz kulak olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yolda ona göz kulak ol da başına bir şey gelmesin.”

Guaj

Guaj, suyla inceltilerek kullanılan ama saydam olmayan bir tür resim boyası ve bu boyayla resim yapma tekniği. Guaj boyada pigment zamkla karıştırıldığı için boya kağıdın dokusuna işlemez, yüzeyinde bir kat oluşturur ve ışığın geçmesini engeller. Bu kelime guvaj şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı guaj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

guvaj (Yanlış kullanım)

guaj ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Guaj boya kullanma tekniklerini öğrenmek için kursa gidiyorum.