Gayrimümkün

Olanaksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri mümkün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimümkün şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri mümkün (Yanlış kullanım)

gayrimümkün ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İsteklerinin gayrimümkün olduğunu belirtince üzüldü.


Diğer Doğru Yazımlar

  • GramerGramer Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıramer şeklinde yanlış […]
  • GradoGrado Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gradosu düşmekGradosu düşmek İtibarı azalmak, derecesi düşmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıradosu […]
  • GramGram Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • GrabenGraben Çöküntü hendeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıraben şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Genel ağGenel ağ Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve […]

Yorum yapın