Gayrimuntazam

Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri muntazam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimuntazam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri muntazam (Yanlış kullanım)

gayrimuntazam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gayrimuntazam geçen günleri hiç de evliliğe müsait olmamıştı.” – Osman Aysu


Diğer Doğru Yazımlar

  • GiderayakGiderayak Gitme anında, gitmek üzereyken, son anda, herhangi bir sürecin sonuna doğru anlamına gelir. […]
  • Göze gözGöze göz İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Geri zekalıGeri zekalı Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse), anlayışı kıt, aptal anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • GidedurmakGidedurmak -e durmak, devamlılık kavramı veren eylem. Türkçede bu kavram herhangi bir eylemin -e'li […]
  • Günden güneGünden güne Per gün biraz daha, gün geçtikçe, gün günden, gitgide, gittikçe, giderek anlamına gelir. İsim […]
  • Gül Baba’yaGül Baba’ya Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme […]

Yorum yapın