Gecekondu

Büyük kentlerin ve kasabaların dolaylarında, yapı izni alınmaksızın, çoğunlukla da devlet arsası üzerinde, gizlice ve genellikle bir gecede çatılıveren, bir ya da iki odalı barınak, ivedilikle yapılıvermiş, derme çatma yapı, niteliksiz yapı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gece kondu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gecekondu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gece kondu (Yanlış kullanım)

gecekondu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gecekondu mahallesinde oturuyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • GözlemeviGözlemevi İçinde gökbilim aygıtları bulunan ve gök gözlemleri yapılan yapı, yer anlamına gelir. Ev […]
  • Göz kulak olmakGöz kulak olmak Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona […]
  • Günü GününeGünü Gününe Aynı gün içinde, gün geçirmeden, her gün, gününde, zamanında, vaktinde anlamına gelir. […]
  • GencimGencim Sert - süreksiz ünsüz (ç, k, p, t) ile biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir çekim […]
  • GözdağıGözdağı Sonradan verilecek bir ceza ya da yerine getirilecek ürkütücü bir eylemle korkutma, yıldırma […]
  • Gitti deGitti de Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir sözcüktür. Kendinden önce gelen […]

Yorum yapın