Girişken

Başkalarıyla kolaylıkla ilişki, yakınlık kurabilen, bir işe çekinmeden girişebilen, kendi kendine uğraş, iş yaratabilen anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle girişgen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı girişken şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

girişgen (Yanlış kullanım)

girişken ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ali girişkendir, sınıfına hemen alıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Göz altıGöz altı Göz altı yüzde gözlerin hemen altında bulunan bölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • GradoGrado Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Genel ağGenel ağ Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve […]
  • Gök cismiGök cismi Gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsular vb. cisimlere […]
  • GayetGayet Pek, çok, pek çok, aşırı bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle geyet […]
  • GüneybatıGüneybatı Güneyle batı arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime genellikle güney batı şeklinde yanlış […]

Yorum yapın