Gitti de

Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir sözcüktür. Kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Söz konusu sözcüğü ya da cümleyi daha önceden geçen ya da geçmiş sayılabilen aynı görevdeki bir sözcüğe benzerlik, eşitlik, katılma anlamlarıyla bağlar. Yalnızca kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne göre büyük ünlü uyumuna uyar. Bu kelime genellikle gittide şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gitti de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gittide (Yanlış kullanım)

gitti de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gitti de gelmedi bir türlü.


Diğer Doğru Yazımlar

  • GrupGrup Grup, ortak özellikleri olan varlık, nesne bütünü, küme olarak tanımlanır. Özellikle de son […]
  • Atatürk’ü deAtatürk’ü de Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir sözcüktür. Kendinden önce gelen […]
  • Güneş tutulmasıGüneş tutulması Ay’ın, Yer ile Güneş arasına girmesi, Güneş tekerini örtmesi dolayısıyla Güneş’in yeryüzünden […]
  • GiderayakGiderayak Gitme anında, gitmek üzereyken, son anda, herhangi bir sürecin sonuna doğru anlamına gelir. […]
  • Gümüş KefaliGümüş Kefali İnci Kefali balığı, Türkiye’nin tüm iç sularından avcılık yoluyla elde edilen toplam 43 bin […]
  • GeometriGeometri Geometri, düzlemsel şekiller arasındaki özellikleri, ölçüm ve bağlantıları inceleyen […]

Yorum yapın