Göç Etmek

Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemidir. Bu kelime genellikle göçetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göç etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

göçetmek (Yanlış kullanım)

göç etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Savaştan dolayı göç etmek zorunda kaldık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • GencimGencim Sert - süreksiz ünsüz (ç, k, p, t) ile biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir çekim […]
  • Göz kulak olmakGöz kulak olmak Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona […]
  • GözdağıGözdağı Sonradan verilecek bir ceza ya da yerine getirilecek ürkütücü bir eylemle korkutma, yıldırma […]
  • GecekonduGecekondu Büyük kentlerin ve kasabaların dolaylarında, yapı izni alınmaksızın, çoğunlukla da devlet […]
  • Gitti deGitti de Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir sözcüktür. Kendinden önce gelen […]
  • GramofonGramofon Bir plağa ya da benzeri özel bir madde üzerine önceden saptanmış olan sesleri istendiğinde […]

Yorum yapın