Gökdelen

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gök delen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gökdelen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gök delen (Yanlış kullanım)

gökdelen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu.” – Nazlı Eray


Diğer Doğru Yazımlar

  • GözlemeviGözlemevi İçinde gökbilim aygıtları bulunan ve gök gözlemleri yapılan yapı, yer anlamına gelir. Ev […]
  • Gök cismiGök cismi Gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsular vb. cisimlere […]
  • Gök kubbeGök kubbe Gök kubbe kelimesi gök anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle gökkubbe şeklinde yanlış […]
  • GökhanGökhan Eski Türklerde gök tanrısı anlamına gelir. Bu kelime genellikle Gökan şeklinde yanlış […]
  • Gök taşıGök taşı Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı […]
  • Günü GününeGünü Gününe Aynı gün içinde, gün geçirmeden, her gün, gününde, zamanında, vaktinde anlamına gelir. […]

Yorum yapın