Göz bebeği

Çok önem ve değer verilen, korunan, sakınılan, çok sevilen (kimse, şey) anlamına gelir. Bu kelime genellikle gözbebeği şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göz bebeği şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözbebeği (Yanlış kullanım)

göz bebeği ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Oğlu onun göz bebeğidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Göz kulak olmakGöz kulak olmak Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona […]
  • Genel ağGenel ağ Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve […]
  • Göze almakGöze almak Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Göz göre göreGöz göre göre Belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde, olacağı bilindiği hâlde önlem alınmadan […]
  • Göze gözGöze göz İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Günden güneGünden güne Per gün biraz daha, gün geçtikçe, gün günden, gitgide, gittikçe, giderek anlamına gelir. İsim […]

Yorum yapın