Gradosu düşmek

İtibarı azalmak, derecesi düşmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıradosu düşmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gradosu düşmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıradosu düşmek(Yanlış kullanım)

gradosu düşmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kızda insanlığın ve her türlü kabiliyetlerinin gradosu seneden seneye düşerken, böyle sevginin aslındaki temizlikle devam etmesine imkân yoktu.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Genel ağGenel ağ Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve […]
  • GrabenGraben Çöküntü hendeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıraben şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Güler yüzGüler yüz İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • GökdelenGökdelen Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı anlamına gelir. Bu […]
  • GramerGramer Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıramer şeklinde yanlış […]
  • GradoGrado Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın