Hinoğluhin

Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle hin oğlu hin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hinoğluhin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hin oğlu hin (Yanlış kullanım)

hinoğluhin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Siz onun böyle sakin ve masum göründüğüne bakmayın, o ne hinoğluhindir, o ne içinden pazarlıklı aşüftedir o …” – Haldun Taner

Hinoğlu

Kurnaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle hin oğlu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hinoğlu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hin oğlu (Yanlış kullanım)

hinoğlu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O ne hinoğludur, bir bilseniz.

Hint-Avrupa

Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan diller. Bu dilleri konuşan halk anlamına gelir. Bu kelime genellikle Hint avrupa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hint-Avrupa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Hint avrupa (Yanlış kullanım)

Hint-Avrupa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hint-Avrupa dil ailesi, yüzlerce dil ve lehçe içeren dünyanın en büyük dil ailesidir.

Herze

Saçma söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle herize şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı herze şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herize (Yanlış kullanım)

herze ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yatık Emine misin, Yanık Emine mi, her ne herze ise bana onun lüzumu yok.” – Refik Halit Karay

Herzevekil

Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle herizevekil, herize vekil, erze vekil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı herzevekil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herze vekil (Yanlış kullanım)

herizevekil (Yanlış kullanım)

herize vekil (Yanlış kullanım)

herzevekil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Herzevekil olur kendisi.

Herze yemek

Yersiz söz söylemek. Gereksiz davranışta bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle herize yemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı herze yemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herize yemek (Yanlış kullanım)

herze yemek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben ne herze yedim de, böyle davrandım sana.

Hindiba

Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik, karakavuk (Cichorium endivia) anlamına gelir. Bu kelime genellikle hinduba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hindiba şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hinduba (Yanlış kullanım)

hindiba ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hindiba, döktüğü tohumlarıyla çoğalır.

Hiyalüronik asit

Keza anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiyaluronik asit, hiyolürünik asit, hüyolironik asit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiyalüronik asit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiyaluronik asit (Yanlış kullanım)

hiyolüronik asit (Yanlış kullanım)

hüyolironik asit (Yanlış kullanım)

hiyalüronik asit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vücudumuzda bulunan toplam hiyalüronik asidin yarısından fazlası cildimizde yer almaktadır.

Hakeza

Bunun gibi, böyle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hak eza, hekeza şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hakeza şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hak eza (Yanlış kullanım)

hekeza (Yanlış kullanım)

hakeza ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bugün gelmeyeceğim, yarın da hakeza.

Hinduizm

Brahmanizm’den daha sonra ortaya çıkan, niteliği bakımından ondan daha katı olan bir din anlamına gelir. Bu kelime genellikle hinduzm, hindizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hinduizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hinduzim (Yanlış kullanım)

hindizim (Yanlış kullanım)

hinduizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çeşitlilik içinde birlik” Modern Hinduizm’de sıklıkla kullanılan bir kavramdır.