Höyük

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüyük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı höyük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hüyük (Yanlış kullanım)

höyük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Norik Höyük’teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı.

Hüyük

Konya iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle üyük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hüyük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üyük (Yanlış kullanım)

Hüyük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hüyük ilçesinde düzenlenen konsere gitmek istiyorum.

Hafiften

Hafifçe, belli belirsiz, yavaş yavaş: anlamına gelir. Bu kelime genellikle hafifden şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hafiften şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hafifden (Yanlış kullanım)

hafiften ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı / Hafiften bir rüzgâr esiyor” – Orhan Veli Kanık

Hamilikart

Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle hamili kart şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hamilikart şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hamili kart (Yanlış kullanım)

hamilikart ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hamilikart sahibi yakınımdır.

Hissetmek

Fiziksel bir uyarıyı duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hisetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hissetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hisetmek (Yanlış kullanım)

hissetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hançer saplanmış gibi keskin bir sızı hissetmişti kasıklarında.” – Ayşe Kulin

Hibrit

Melez, teknoloji İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiprit, hibrid şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hibrit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiprit (Yanlış kullanım)

hibrid (Yanlış kullanım)

hibrit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hibrit bugün hayatımızın her alanında karşımıza sıklıkla çıkan bir kavramdır.

Hacettepe

Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle Hacet tepe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hacettepe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Hacet tepe (Yanlış kullanım)

Hacettepe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hacettepe teknoloji tranfer ofisi ; üniversitelerdeki akademik ve teknik bilgi birikimini endüstriye aktarma amacıyla kurulmuştur.

Hakikattir

Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle hakkettir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hakikattir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakkettir (Yanlış kullanım)

hakikattir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kur’an onlara okunduğu zaman: ‘Ona iman ettik, doğrusu o Rabbimizden gelen hakikattır. Esasen biz bundan önce de müslümanlığı kabul etmiş kimselerdik.’ dediler.” (Kasas: 53)

Hakikat

Gerçek, gerçeklik, gerçekten anlamına gelir. Bu kelime genellikle hakket şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hakikat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakket (Yanlış kullanım)

hakikat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş.” – Memduh Şevket Esendal

Hanımanne

Kaynana, ihtiyar kadınlara bir seslenme sözü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hanım anne şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hanımanne şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hanım anne (Yanlış kullanım)

hanımanne ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaşlandığın zaman çok tatlı bir hanımanne olacağından emindim. Onun kadar zarif ve kibar bir kadından aksini bekleyemezdim.