Horanta

Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı horanta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

horonta(Yanlış kullanım)

horanta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüm horanta sofraya oturduktan sonra yemek eşliğinde keyifli bir sohbet başladı.

Hercai

Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç. 2. sıfat Aşkta değişken, vefasız anlamına gelir. Bu kelime genellikle hercayi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hercai şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hercayi(Yanlış kullanım)

hercai ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Fakat insan hercai, bir dalda durmaz bir yaratıktır.” – Yeraltı

Hafif rüzgâr

Rüzgâr çizelgesinde hızı 7-10 deniz mili olan ve kuvveti 3 ile gösterilen rüzgâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle hafif rüzgar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hafif rüzgâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hafif rüzgar (Yanlış kullanım)

hafif rüzgâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sabah hafif bir rüzgâr vardı.

Hicap

Utanma, utanç, sıkılma, perde anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicab şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hicap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicab (Yanlış kullanım)

hicap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ve Rabia’nın hicabından taze yanakları gene eski nadide bir şarap gibi lal rengini alıvermişti.” – Halide Edip Adıvar

Hissikablelvuku

Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hissikablelvuku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hissi kablel vuku(Yanlış kullanım)

hissi kablelvuku(Yanlış kullanım)

hissikablelvuku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen şimdi ninnidesin bir kuytuda
Her şeyi unuttuğun derin bir uykuda…
Belli mi olur? Kendince mutlusun da…
Kim bilir? Bana bir müjde, belki de kutlusun da…
Hissikablelvuku;
Allah’ım n’olur! Bozulmasın bu doku… – Ali Asafoğulları

Harfi harfine

Tamamen, gerçekte olduğu gibi, harfiyen. Hiçbir değişiklik yapmadan, harfiyen anlamına gelir. Bu kelime genellikle harfiharfine şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı harfi harfine şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

harfiharfine(Yanlış kullanım)

harfi harfine ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Beyefendinin her ne emri olursa harfi harfine yapacaksın.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hak vermek

Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hakvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hak vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakvermek (Yanlış kullanım)

hak vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Annem de ağzının içinde sessizce söylenmeye koyulduğunda ona da hak vermiyordum.” – Ayla Kutlu

Helal

Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, geleneklere uygun. Kurallara, geleneklere uygun olarak. Nikâhlı eş anlamına gelir. Bu kelime genellikle helâl, halel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı helal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

helâl (Yanlış kullanım)

halel (Yanlış kullanım)

helal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çünkü Müslüman, dinin helal dediğini helal, haram dediğini de haram olarak kabul etmek durumundadır.

Halel

Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle helal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

helal (Yanlış kullanım)

halel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Saâdet-i âilemiz ancak bu sûretle halelden masun kalabilir (Hüseyin R. Gürpınar).

Hasıraltı

“Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek” anlamındaki hasıraltı etmek deyiminde geçen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasır altı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasıraltı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasır altı (Yanlış kullanım)

hasıraltı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Konu hasıraltı edilince yılmıyor, bir kez daha yazıyordum.” – Muzaffer İzgü