Hiç değil

Asla, kesinlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçdeğil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiç değil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiçdeğil (Yanlış kullanım)

hiç değil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

-Küçük tıpkı dedesi.

Hiç değil.

Hiç değilse (veya olmazsa)

Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçdeğilse şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiç değilse şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiçdeğilse (Yanlış kullanım)

hiç değilse ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu mahluk hiç değilse hep aynı noktada dönüp dolaştığının farkında değil.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hiddet

Öfke, kızgınlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle hidded şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiddet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hidded (Yanlış kullanım)

hiddet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kocaman bir tas içinde su geliyor, sabun, havlu, kurulama deyinceye kadar hiddeti geçiyor sultanın.” – Necip Fazıl Kısakürek

Hayal gücü

Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayalgücü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayal gücü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayalgücü(Yanlış kullanım)

hayal gücü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayal gücü geniş bir kız olduğu için tasarım alanında çalışmalar yapmaya başladı.

Horanta

Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı horanta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

horonta(Yanlış kullanım)

horanta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüm horanta sofraya oturduktan sonra yemek eşliğinde keyifli bir sohbet başladı.

Hercai

Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç. 2. sıfat Aşkta değişken, vefasız anlamına gelir. Bu kelime genellikle hercayi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hercai şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hercayi(Yanlış kullanım)

hercai ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Fakat insan hercai, bir dalda durmaz bir yaratıktır.” – Yeraltı

Hafif rüzgâr

Rüzgâr çizelgesinde hızı 7-10 deniz mili olan ve kuvveti 3 ile gösterilen rüzgâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle hafif rüzgar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hafif rüzgâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hafif rüzgar (Yanlış kullanım)

hafif rüzgâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sabah hafif bir rüzgâr vardı.

Hicap

Utanma, utanç, sıkılma, perde anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicab şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hicap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicab (Yanlış kullanım)

hicap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ve Rabia’nın hicabından taze yanakları gene eski nadide bir şarap gibi lal rengini alıvermişti.” – Halide Edip Adıvar

Hissikablelvuku

Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hissikablelvuku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hissi kablel vuku(Yanlış kullanım)

hissi kablelvuku(Yanlış kullanım)

hissikablelvuku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen şimdi ninnidesin bir kuytuda
Her şeyi unuttuğun derin bir uykuda…
Belli mi olur? Kendince mutlusun da…
Kim bilir? Bana bir müjde, belki de kutlusun da…
Hissikablelvuku;
Allah’ım n’olur! Bozulmasın bu doku… – Ali Asafoğulları

Harfi harfine

Tamamen, gerçekte olduğu gibi, harfiyen. Hiçbir değişiklik yapmadan, harfiyen anlamına gelir. Bu kelime genellikle harfiharfine şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı harfi harfine şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

harfiharfine(Yanlış kullanım)

harfi harfine ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Beyefendinin her ne emri olursa harfi harfine yapacaksın.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar