Hayırsever

Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinim duyan kimselere iyilik ve yardım etmesini seven (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayır sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayırsever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayır sever (Yanlış kullanım)

hayırsever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayır severlerin yardımlarıyla yoksul aileler yemek yiyebiliyor.

Hisar’dan

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle Hisardan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hisar’dan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Hisardan (Yanlış kullanım)

Hisar’dan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hisar’dan Ahmet, bir acayip adam. Bir baba adam, bir çocuk adam… Saflık yastığına yatmış, hinliği yorgan gibi sarınmış.

Havaalanı

Uçakların iniş ve kalkışını sağlamak için özel biçimde yapılmış ve düzenlenmiş açık, düz ve geniş yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle hava alanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı havaalanı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hava alanı (Yanlış kullanım)

havaalanı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Havaalanına yetişmem gerekiyor.

Hallolmak

Bir sonuca bağlanmak, sonuçlanmak, çözülmek, çözümlenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle halolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hallolmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halolmak (Yanlış kullanım)

hallolmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işte hallolursa çok rahatlayacağım.

Her an

Bilinen bütün zamanlar anlamına gelir. “her” sözcüğü bir istisna (herhangi) dışında ayrı yazılır. Bu kelime genellikle heran şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı her an şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

heran (Yanlış kullanım)

her an ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her an onu düşünüyorum.

Her ay

12 ay boyunca, ayların her birinde anlamına gelir. Bu kelime genellikle heray şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı her ay şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

heray (Yanlış kullanım)

her ay ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her ay bir altın alıyor.

Hafta sonu

Haftanın son günleri, cumartesi ve pazar anlamına gelir. Bu kelime genellikle haftasonu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı haftasonu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

haftasonu (Yanlış kullanım)

hafta sonu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hafta sonu için plan yapalım.

Hamam Böceği

Hamam böceği, Blattodea takımını oluşturan böcek türlerine verilen ad. Takımın isimleri Yunanca blatta sözcüğünden türemiştir. Sözcüğün anlamı “hamam böceği“dir. 6 farklı familyada yaklaşık 4.500 tür bulunmaktadır. Bu kelime genellikle hamamböceği şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hamam böceği şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hamamböceği (Yanlış kullanım)

hamam böceği ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hamam böceği talebi Çin’de arttığı için bu üretim tesisleri kurulmuş.

Hiss-i Kable’l-Vukü

(önsezi, hadiseleri önceden hissetme). Bu kelime genellikle hissikablelvukü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hiss-i Kable’l-Vukü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hissikablelvukü (Yanlış kullanım)

Hiss-i Kable’l-Vukü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aziz, sıddık kardeşlerim! Risale-i Nur’un zuhuru hiss-i kabl-el vuku’ ile küllî bir surette hissedilmesi gibi…

Hem de

Bir ya da birkaç öğeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek ya da anlamı güçlendirmek için kullanılır. Bu kelime genellikle hemde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hem de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hemde (Yanlış kullanım)

hem de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gelecekler, hem de bugün gelecekler.