Hak vermek

Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hakvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hak vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakvermek (Yanlış kullanım)

hak vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Annem de ağzının içinde sessizce söylenmeye koyulduğunda ona da hak vermiyordum.” – Ayla Kutlu

Helal

Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, geleneklere uygun. Kurallara, geleneklere uygun olarak. Nikâhlı eş anlamına gelir. Bu kelime genellikle helâl, halel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı helal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

helâl (Yanlış kullanım)

halel (Yanlış kullanım)

helal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çünkü Müslüman, dinin helal dediğini helal, haram dediğini de haram olarak kabul etmek durumundadır.

Halel

Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle helal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

helal (Yanlış kullanım)

halel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Saâdet-i âilemiz ancak bu sûretle halelden masun kalabilir (Hüseyin R. Gürpınar).

Hasıraltı

“Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek” anlamındaki hasıraltı etmek deyiminde geçen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasır altı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasıraltı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasır altı (Yanlış kullanım)

hasıraltı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Konu hasıraltı edilince yılmıyor, bir kez daha yazıyordum.” – Muzaffer İzgü

Haletmek

Tahttan indirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı haletmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hal etmek(Yanlış kullanım)

haletmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Önceki iki padişahın haledilmiş olması onda, kendisinin de tahttan indirileceği şüphesini sabit bir fikir haline getirmişti.

Halletmek

Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. Bir cismi bir sıvı içinde eritmek. Çözmek. Argoda cinsel ilişki kurmak. Halk ağzında bir yemeği yenecek duruma getirmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halletmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hal etmek(Yanlış kullanım)

halletmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir arkadaşa, sinema işlerinden anlayan bir arkadaşa bu konuşmayı anlattığım zaman o muammayı halletti.” – Nazım Hikmet

Hasbihâl etmek

Söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbihâl etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasbihal etmek(Yanlış kullanım)

hasbihâl etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üç gündür ne hasbihâller ettik.” – Ömer Seyfettin

Hasbihâl

Söyleşi, sohbet anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbihâl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasbihal(Yanlış kullanım)

hasbihâl✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dayıyla yeğen arasında o uzun, o bitmez tükenmez hasbihâllerin mevzusu neydi?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hasbelkader

Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasbel kader şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbelkader şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasbel kader(Yanlış kullanım)

hasbelkader✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hasbelkader zengin olup, rahat bir hayat geçirmişti.

Hüsnükuruntu

Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüsnü kuruntu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hüsnükuruntu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hüsnü kuruntu(Yanlış kullanım)

hüsnükuruntu✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O senin hüsnükuruntun.