Haletmek

Tahttan indirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı haletmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hal etmek(Yanlış kullanım)

haletmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Önceki iki padişahın haledilmiş olması onda, kendisinin de tahttan indirileceği şüphesini sabit bir fikir haline getirmişti.

Halletmek

Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. Bir cismi bir sıvı içinde eritmek. Çözmek. Argoda cinsel ilişki kurmak. Halk ağzında bir yemeği yenecek duruma getirmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halletmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hal etmek(Yanlış kullanım)

halletmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir arkadaşa, sinema işlerinden anlayan bir arkadaşa bu konuşmayı anlattığım zaman o muammayı halletti.” – Nazım Hikmet

Hasbihâl etmek

Söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbihâl etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasbihal etmek(Yanlış kullanım)

hasbihâl etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üç gündür ne hasbihâller ettik.” – Ömer Seyfettin

Hasbihâl

Söyleşi, sohbet anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbihâl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasbihal(Yanlış kullanım)

hasbihâl✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dayıyla yeğen arasında o uzun, o bitmez tükenmez hasbihâllerin mevzusu neydi?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hasbelkader

Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasbel kader şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbelkader şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hasbel kader(Yanlış kullanım)

hasbelkader✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hasbelkader zengin olup, rahat bir hayat geçirmişti.

Hüsnükuruntu

Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüsnü kuruntu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hüsnükuruntu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hüsnü kuruntu(Yanlış kullanım)

hüsnükuruntu✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O senin hüsnükuruntun.

Hayalbaz

Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayalbaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayal baz(Yanlış kullanım)

hayalbaz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bayramda hayalbazları izlemeye gider, kendimizi oyunun içinde bulurduk.

Haz almak

Hoşlanmak, keyif almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hazalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı haz almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hazalmak (Yanlış kullanım)

haz almak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunların hiçbirisinden haz almazdı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

Hiciv

Yergi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicv şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiciv şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicv(Yanlış kullanım)

hiciv✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sarhoşluğu hicvetmek, hiciv silahıyla sarhoşluğa saldırmak gerekmektedir.” – Nazım Hikmet

Helak olmak

Yok olmak, ölmek demektir. Mecaz anlamda yorulmak, bitkin duruma gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle helakolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı helak olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

helakolmak (Yanlış kullanım)

helak olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Zavallılar kan ter içinde bir yandan karşı taraf içlerini tutacağız, bir yandan forveti besleyip akına yardım edeceğiz diye ileri geri helak olurlar.” – Haldun Taner