Hamal

Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse anlamına gelir. Argoda en ucuz, en niteliksiz şarap, (kaçakçılık işinde) taşıyıcı anlamlarına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle hambal, hammal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hamal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hambal (Yanlış kullanım)

hammal (Yanlış kullanım)

hamal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arkasındaki hamalların sırtında meşin torbalar içinde züyuf akçe.” – N. F. Kısakürek.

Hesap

Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. Matematiksel işlem anlamına gelir. Alacaklı ya da borçlu olma durumu, ödenecek ücretin, yapılan masrafın tutarı, kestirmeye, oranlamaya çalışma anlamlarına gelir. Mecazi anlamda bir işin, bir girişimin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin tümü anlamına gelir. Ad tamlamasında tamlanan olarak yer aldığında anlayış, tutum ya da durum anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen
bu kelime hesab şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hesap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hesab (Yanlış kullanım)

hesap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim.” – N. Eray

Hacıbektaş taşı

Balgam taşı olarak bilinir. Hacıbektaş ilçesinde çok bulunduğu için hacıbektaş taşı da denilen, damarlı ve yarısaydam, tabak, vazo gibi eşya ve süs eşyası yapımında kullanılabilen değerli bir taş anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle Hacıbektaştaşı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hacıbektaş taşı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Hacıbektaştaşı (Yanlış kullanım)

Hacıbektaş taşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hacıbektaş taşı’ndan yapılmış tabaklar aldım. Çok şık görünüyorlar.

Huzurevi

Yaşlanmış olmakla birlikte kendi işini kendi görebilecek durumdaki kimselerin az bir ücret karşılığı yiyip içip barındığı yer, toplumsal kurum anlamına gelir. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi gibi. Bu kelime genellikle huzur evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı huzurevi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

huzur evi (Yanlış kullanım)

huzurevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Huzurevinde yaşamak istediğini çocuklarına söyledi.

Hava yolu

Hava taşıtlarının uçuş sırasında izlemeye zorunlu oldukları yol anlamına gelir. İsim olarak geçen bu kelime genellikle havayolu şeklinde birleşik kullanıldığı için yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hava yolu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

havayolu (Yanlış kullanım)

hava yolu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hava yolu şirketinden tatil için bilet aldık.

Hisarbuselik

Alaturka müzikte bir bileşik makam anlamına gelir. Bu kelime genellikle hisar buselik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hisarbuselik  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hisar buselik (Yanlış kullanım)

hisarbuselik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hisarbuselik makamını çalışıyoruz.

Hanımeli

Hanımeligillerden, çalı görünüşünde ve tırmanıcı, çalılıklarda, korularda kendiliğinden yetişen, süs bitkisi olarak da yetiştirilen bir bitki anlamına gelir. Bu kelime genellikle hanım eli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hanımeli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hanım eli (Yanlış kullanım)

hanımeli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hanımeli çok güzel kokuyor.

Herhangi bir şey

Rastgele bir şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle herhangi birşey şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı herhangi bir şey şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herhangi birşey (Yanlış kullanım)

herhangi bir şey ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aradık fakat herhangi bir şey bulamadık.

Her günkü

Her gün olduğu gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Her günkü şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı Her günkü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Her günkü (Yanlış kullanım)

Her günkü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her günkü kahvaltısını o günde yaptı.

Hoş geldin

İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoşgeldin şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı hoş geldin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoşgeldin (Yanlış kullanım)

hoş geldin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin, yorulmuşsundur.