Hindistan Cevizi

Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç, narcıl (Cocos nucifera). Bu ağacın portakaldan büyük, çok sert kabuklu yemişi. anlamına gelir. Bu kelime genellikle hindistancevizi, hindisdan cevizi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hindistan cevizi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hindistancevizi (Yanlış kullanım)

hindisdan cevizi (Yanlış kullanım)

hindistan cevizi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hindistan cevizi yağının birçok faydası varmış.

Hoşça

Hoş bir biçimde olan, hoş olarak, iyice, güzelce anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoşca, hocca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hoşça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoşca (Yanlış kullanım)

hocca (Yanlış kullanım)

hoşça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir hayli seneler hoşça yaşadıktan sonra, böyle bir yerde, güzel bir hava intihap ederek ölmüş.” – Memduh Şevket Esendal

Hoşnut

Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoşnud şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hoşnut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoşnud (Yanlış kullanım)

hoşnut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yeni ilişkisinden son derece hoşnut ve ilk bebeğine veremediği tüm sevgiyi ikincisine vermekte kararlıydı.” – Elif Şafak

Halk edebiyatı

Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan, hikâye vb. türleri içine alan edebiyat anlamına gelir. Bu kelime genellikle halkedebiyatı, Halk Edebiyatı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halk edebiyatı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halkedebiyatı (Yanlış kullanım)

Halk Edebiyatı (Yanlış kullanım)

halk edebiyatı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Halk edebiyatı gibi, divan edebiyatı da çok fire verdi elbet.” – Behçet Necatigil

Höyük

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüyük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı höyük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hüyük (Yanlış kullanım)

höyük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Norik Höyük’teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı.

Hüyük

Konya iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle üyük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hüyük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üyük (Yanlış kullanım)

Hüyük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hüyük ilçesinde düzenlenen konsere gitmek istiyorum.

Hafiften

Hafifçe, belli belirsiz, yavaş yavaş: anlamına gelir. Bu kelime genellikle hafifden şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hafiften şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hafifden (Yanlış kullanım)

hafiften ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı / Hafiften bir rüzgâr esiyor” – Orhan Veli Kanık

Hamilikart

Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle hamili kart şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hamilikart şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hamili kart (Yanlış kullanım)

hamilikart ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hamilikart sahibi yakınımdır.

Hissetmek

Fiziksel bir uyarıyı duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hisetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hissetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hisetmek (Yanlış kullanım)

hissetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hançer saplanmış gibi keskin bir sızı hissetmişti kasıklarında.” – Ayşe Kulin

Hibrit

Melez, teknoloji İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiprit, hibrid şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hibrit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiprit (Yanlış kullanım)

hibrid (Yanlış kullanım)

hibrit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hibrit bugün hayatımızın her alanında karşımıza sıklıkla çıkan bir kavramdır.