Hak vermek

Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hakvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hak vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakvermek (Yanlış kullanım)

hak vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Annem de ağzının içinde sessizce söylenmeye koyulduğunda ona da hak vermiyordum.” – Ayla Kutlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • HissikablelvukuHissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde […]
  • HaletmekHaletmek Tahttan indirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış […]
  • HelalHelal Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, […]
  • HristiyanlıktaHristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki […]
  • HukukunHukukun Hukuk Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK'da yer alan tanımlar doğrultusunda yer aldığı […]
  • Her şeyHer şey Tamamı, tümü, hepsi anlamına gelen her şey kelimesi; günlük konuşma dilinde birleşik olarak […]

Yorum yapın