Halk edebiyatı

Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan, hikâye vb. türleri içine alan edebiyat anlamına gelir. Bu kelime genellikle halkedebiyatı, Halk Edebiyatı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halk edebiyatı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halkedebiyatı (Yanlış kullanım)

Halk Edebiyatı (Yanlış kullanım)

halk edebiyatı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Halk edebiyatı gibi, divan edebiyatı da çok fire verdi elbet.” – Behçet Necatigil


Diğer Doğru Yazımlar

  • HukukunHukukun Hukuk Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK'da yer alan tanımlar doğrultusunda yer aldığı […]
  • HesapHesap Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. Matematiksel işlem anlamına […]
  • Hacıbektaş taşıHacıbektaş taşı Balgam taşı olarak bilinir. Hacıbektaş ilçesinde çok bulunduğu için hacıbektaş taşı da […]
  • Herhangi birHerhangi bir Niteliği, özelliği belli olmayan bir (kimse ya da şey) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Herhangi biriHerhangi biri (birkaç kişi ya da şeyden) belli olmayan, rastgele bir kimse ya da şey anlamında kullanılır. […]
  • Hazır ol!Hazır ol! Hazır ol! ünlemi esas duruşa geçilmesi için verilen komut anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın