Hammadde

Genellikle doğadan elde edilen ve sanayide işlenen, bir ürün, bir mal üretmekte kullanılan ana gereçlerin, maddelerin işlenmeden önceki doğal durumuna verilen isimdir. Dilimize geçen bu kelime genellikle ham madde şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı hammadde şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ham madde (Yanlış kullanım)

hammadde ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kağıt için gerekli hammadde ağaçtır. Ağaçların kesilmemesi için kağıt kullanımında daha dikkatli olmalıyız.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üst katÜst kat Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • ÇıktıÇıktı Bir fabrikanın ürettiği paraya çevrilebilir ürün, bir üretim etkinliğinden mal olarak elde […]
  • KaporaKapora Kapora, bir ürün alınacağı zaman ürünün satışının gerçekleşmesinden önce alıcının satıcıya […]
  • AtaerkilAtaerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), […]
  • AtasözüAtasözü Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte […]
  • PromosyonPromosyon Tanıtım, bir malı geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o malın sürümünü sağlamak […]

Yorum yapın