Harap etmek

Harap etmek, harap duruma getirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle harapetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı harap etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

harapetmek (Yanlış kullanım)

harap etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ona zamanın harap edemeyeceği bir abide yapmak istedi.” – H. E. Adıvar


Diğer Doğru Yazımlar

  • HayıflanmaHayıflanma Hayıflanmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayiflanma şeklinde yanlış […]
  • HorasanHorasan Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir harç […]
  • AmbiyansAmbiyans Hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle ambians şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • Hiç değilse (veya olmazsa)Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime […]
  • HelkeHelke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime genellikle heğelke şeklinde yanlış […]
  • HiddetHiddet Öfke, kızgınlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle hidded şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın