Hareket

Bir cismin durumunu ve yerini değiştirmesi, vücudu oynatma, kıpırdatma ya da kımıldanma anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle haraket şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hareket şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

haraket (Yanlış kullanım)

hareket ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çok yavaş hareket ediyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HukukunHukukun Hukuk Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK'da yer alan tanımlar doğrultusunda yer aldığı […]
  • HezarfenHezarfen Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi. Özellikle […]
  • Hayal kırıklığıHayal kırıklığı Hayal kırıklığı kelimesi çok istenilen ya da çok umulan bir şey olmadığında, […]
  • HesapHesap Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. Matematiksel işlem anlamına […]
  • Hem deHem de Bir ya da birkaç öğeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek ya da anlamı güçlendirmek için […]
  • HüsnüniyetHüsnüniyet Herhangi bir kimseyle ya da konuyla ilgili hiçbir kötü, art düşünce beslememe, temiz […]

Yorum yapın