Hareket


Bir cismin durumunu ve yerini değiştirmesi, vücudu oynatma, kıpırdatma ya da kımıldanma anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle haraket şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hareket şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

haraket (Yanlış kullanım)

hareket ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çok yavaş hareket ediyor.Hareket Doğru Okunuşu, Hareket Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • HukukunHukukun Hukuk Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK'da yer alan tanımlar doğrultusunda yer aldığı […]
  • Herhangi birHerhangi bir Niteliği, özelliği belli olmayan bir (kimse ya da şey) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HristiyanlıktaHristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki […]
  • Hem deHem de Bir ya da birkaç öğeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek ya da anlamı güçlendirmek için […]
  • HesapHesap Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. Matematiksel işlem anlamına […]
  • HezarfenHezarfen Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi. Özellikle […]