Hayal gücü

Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayalgücü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayal gücü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayalgücü(Yanlış kullanım)

hayal gücü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayal gücü geniş bir kız olduğu için tasarım alanında çalışmalar yapmaya başladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HavaalanıHavaalanı Uçakların iniş ve kalkışını sağlamak için özel biçimde yapılmış ve düzenlenmiş açık, düz ve […]
  • Hafta BaşıHafta Başı Haftanın ilk gününü temsil eder. Kimi ülkelere göre değişkenlik gösterebilir ancak genellike […]
  • Hiç değilse (veya olmazsa)Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hiç değilHiç değil Asla, kesinlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçdeğil şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HiddetHiddet Öfke, kızgınlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle hidded şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HorantaHoranta Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]

Yorum yapın