Hayalbaz

Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayalbaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayal baz(Yanlış kullanım)

hayalbaz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bayramda hayalbazları izlemeye gider, kendimizi oyunun içinde bulurduk.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HalletmekHalletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. […]
  • HüsnükuruntuHüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Haz almakHaz almak Hoşlanmak, keyif almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hazalmak şeklinde yanlış […]
  • HissikablelvukuHissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde […]
  • Hak vermekHak vermek Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HelalHelal Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, […]

Yorum yapın