Hayalbaz

Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayalbaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayal baz(Yanlış kullanım)

hayalbaz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bayramda hayalbazları izlemeye gider, kendimizi oyunun içinde bulurduk.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Haz almakHaz almak Hoşlanmak, keyif almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hazalmak şeklinde yanlış […]
  • HalletmekHalletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. […]
  • HüsnükuruntuHüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HaletmekHaletmek Tahttan indirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış […]
  • Hasbihâl etmekHasbihâl etmek Söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal […]
  • HasbihâlHasbihâl Söyleşi, sohbet anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın