Hayıflanma

Hayıflanmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayiflanma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayıflanma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayiflanma (Yanlış kullanım)

hayıflanma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Selanik’i Türk elinde görebilecek miyim? diye hayıflanıyordu.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • AmbiyansAmbiyans Hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle ambians şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • HelkeHelke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime genellikle heğelke şeklinde yanlış […]
  • HorasanHorasan Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir harç […]
  • Hak vermekHak vermek Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HissikablelvukuHissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde […]
  • HalelHalel Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle helal şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın