Haz almak

Hoşlanmak, keyif almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hazalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı haz almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hazalmak (Yanlış kullanım)

haz almak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunların hiçbirisinden haz almazdı.” – Halit Ziya Uşaklıgil


Diğer Doğru Yazımlar

  • HalletmekHalletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. […]
  • HüsnükuruntuHüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HayalbazHayalbaz Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • HissikablelvukuHissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde […]
  • Hak vermekHak vermek Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HelalHelal Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, […]

Yorum yapın