Helal

Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, geleneklere uygun. Kurallara, geleneklere uygun olarak. Nikâhlı eş anlamına gelir. Bu kelime genellikle helâl, halel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı helal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

helâl (Yanlış kullanım)

halel (Yanlış kullanım)

helal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çünkü Müslüman, dinin helal dediğini helal, haram dediğini de haram olarak kabul etmek durumundadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HristiyanlıktaHristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki […]
  • HakikattirHakikattir Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle hakkettir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • HamilikartHamilikart Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • HissikablelvukuHissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde […]
  • Hak vermekHak vermek Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HaletmekHaletmek Tahttan indirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış […]

Yorum yapın