Hem de


Bir ya da birkaç öğeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek ya da anlamı güçlendirmek için kullanılır. Bu kelime genellikle hemde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hem de şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

hemde (Yanlış kullanım)

hem de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gelecekler, hem de bugün gelecekler.Hem de Doğru Okunuşu, Hem de Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Herhangi birHerhangi bir Niteliği, özelliği belli olmayan bir (kimse ya da şey) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hayal kırıklığıHayal kırıklığı Hayal kırıklığı kelimesi çok istenilen ya da çok umulan bir şey olmadığında, […]
  • Her şeyHer şey Tamamı, tümü, hepsi anlamına gelen her şey kelimesi; günlük konuşma dilinde birleşik olarak […]
  • HukukunHukukun Hukuk Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK'da yer alan tanımlar doğrultusunda yer aldığı […]
  • HristiyanlıktaHristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki […]
  • HemfikirHemfikir Aynı görüşü paylaşma, aynı fikri benimseme, fikirdaş olma anlamına gelen hemfikir […]