Her bir


Her bir kelimesi sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle herbir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı her bir  şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

herbir  (Yanlış kullanım)

her bir  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söylediklerinin her bir kelimesini hatırlıyorum.Her bir Doğru Okunuşu, Her bir Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Her birineHer birine Ayrı ayrı hepsine anlamına gelir. Ayrı yazılır. Bu kelime genellikle herbirine şeklinde […]
  • Her daimHer daim Her zaman, daima anlamına gelir. Bu kelime genellikle herdaim şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HabireHabire Habire kelimesi ara vermeden, sürekli olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ha […]
  • Hak getireHak getire Hak getire, "yoktur, bulunmaz, ne arar" anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. […]
  • Hiç deHiç de Hiç de kelimesinde de'nin ayrı yazılması ve sertleşmemesi gerekir. Bu kelime genellikle […]
  • HapsolmakHapsolmak Hapsolmak kelimesi -e bulunduğu yerden dışarı çıkamamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]