Hesap

Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. Matematiksel işlem anlamına gelir. Alacaklı ya da borçlu olma durumu, ödenecek ücretin, yapılan masrafın tutarı, kestirmeye, oranlamaya çalışma anlamlarına gelir. Mecazi anlamda bir işin, bir girişimin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin tümü anlamına gelir. Ad tamlamasında tamlanan olarak yer aldığında anlayış, tutum ya da durum anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen
bu kelime hesab şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hesap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hesab (Yanlış kullanım)

hesap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim.” – N. Eray


Diğer Doğru Yazımlar

  • HristiyanlıktaHristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki […]
  • HukukunHukukun Hukuk Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK'da yer alan tanımlar doğrultusunda yer aldığı […]
  • Her şeyHer şey Tamamı, tümü, hepsi anlamına gelen her şey kelimesi; günlük konuşma dilinde birleşik olarak […]
  • HafriyatHafriyat İnşaat alanlarında gerçekleştirilen tüm kazı işlemlerine hafriyat denir. Yıkılan binaların, […]
  • Halk edebiyatıHalk edebiyatı Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan, hikâye […]
  • Hacıbektaş taşıHacıbektaş taşı Balgam taşı olarak bilinir. Hacıbektaş ilçesinde çok bulunduğu için hacıbektaş taşı da […]

Yorum yapın