Hiç değil

Asla, kesinlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçdeğil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiç değil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiçdeğil (Yanlış kullanım)

hiç değil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

-Küçük tıpkı dedesi.

Hiç değil.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hiç değilse (veya olmazsa)Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hayal gücüHayal gücü Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle […]
  • HiddetHiddet Öfke, kızgınlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle hidded şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HercaiHercai Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç. 2. sıfat […]
  • HorantaHoranta Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • HicapHicap Utanma, utanç, sıkılma, perde anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicab şeklinde yanlış […]

Yorum yapın