Hiç kimse

Olmayan kişi, ortalıkta bulunmayan, görünmeyen insan, bir tek kişi bile anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçkimse şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı hiç kimse şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiçkimse (Yanlış kullanım)

hiç kimse ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ortalıkta hiç kimse görünmüyor. Bu durum tedirgin etti beni.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HercaiHercai Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç. 2. sıfat […]
  • HayıflanmaHayıflanma Hayıflanmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayiflanma şeklinde yanlış […]
  • AmbiyansAmbiyans Hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle ambians şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • HorasanHorasan Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir harç […]
  • HelkeHelke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime genellikle heğelke şeklinde yanlış […]
  • Hak vermekHak vermek Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın