Hicap

Utanma, utanç, sıkılma, perde anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicab şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hicap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicab (Yanlış kullanım)

hicap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ve Rabia’nın hicabından taze yanakları gene eski nadide bir şarap gibi lal rengini alıvermişti.” – Halide Edip Adıvar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hiç değilse (veya olmazsa)Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime […]
  • HiddetHiddet Öfke, kızgınlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle hidded şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Hiç değilHiç değil Asla, kesinlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçdeğil şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HorantaHoranta Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • Hayal gücüHayal gücü Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle […]
  • Hafif rüzgârHafif rüzgâr Rüzgâr çizelgesinde hızı 7-10 deniz mili olan ve kuvveti 3 ile gösterilen rüzgâr anlamına […]

Yorum yapın