Hiçbir

Bir adın başına getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tekinin bile bulunmadığını, olmadığını anlatır. Bu kelime genellikle hiçbir şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı hiçbir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiç bir(Yanlış kullanım)

hiçbir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onu hiçbir gün aramadım. Ama özledim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HapşırmakHapşırmak Hapşırmak, akciğerlerde bulunan basınçlı havanın yarı istemli olarak ağız ve burundan […]
  • HayıflanmaHayıflanma Hayıflanmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayiflanma şeklinde yanlış […]
  • AmbiyansAmbiyans Hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle ambians şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • HorasanHorasan Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir harç […]
  • HelkeHelke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime genellikle heğelke şeklinde yanlış […]
  • Hiç değilse (veya olmazsa)Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın