Hiçbiri

Hiçbiri kelimesi bir teki, biri bile anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiç biri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiçbiri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiç biri (Yanlış kullanım)

hiçbiri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Beni hiçbiri anlamıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • HalletmekHalletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. […]
  • HasbihâlHasbihâl Söyleşi, sohbet anlamına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Hasbihâl etmekHasbihâl etmek Söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal […]
  • HüsnükuruntuHüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HasbelkaderHasbelkader Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HayalbazHayalbaz Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]

Yorum yapın