Hiciv

Yergi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicv şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiciv şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicv(Yanlış kullanım)

hiciv✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sarhoşluğu hicvetmek, hiciv silahıyla sarhoşluğa saldırmak gerekmektedir.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • HissikablelvukuHissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde […]
  • HelalHelal Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, […]
  • Hak vermekHak vermek Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HasıraltıHasıraltı "Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek" anlamındaki hasıraltı […]
  • HalelHalel Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle helal şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HalletmekHalletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. […]

Yorum yapın