Hiciv

Yergi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicv şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiciv şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicv(Yanlış kullanım)

hiciv✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sarhoşluğu hicvetmek, hiciv silahıyla sarhoşluğa saldırmak gerekmektedir.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • HasbelkaderHasbelkader Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Haz almakHaz almak Hoşlanmak, keyif almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hazalmak şeklinde yanlış […]
  • HüsnükuruntuHüsnükuruntu Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • HayalbazHayalbaz Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • Helak olmakHelak olmak Yok olmak, ölmek demektir. Mecaz anlamda yorulmak, bitkin duruma gelmek anlamına gelir. Bu […]
  • HoşçaHoşça Hoş bir biçimde olan, hoş olarak, iyice, güzelce anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoşca, […]

Yorum yapın