Höyük

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüyük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı höyük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hüyük (Yanlış kullanım)

höyük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Norik Höyük’teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • EspriEspri Komik bir söz, nükte veya eğlenceli cümle anlamlarını karşılayan espri kelimesini çoğu […]
  • HorasanHorasan Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir harç […]
  • HerkesHerkes Bir yerdeki tüm insanları tanımlamak için kullanılan herkes kelimesi, çoğu zaman ağızdan […]
  • HezarfenHezarfen Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi. Özellikle […]
  • HastaneHastane Hastalıkların teşhis edildiği, hastaların tedavi gördüğü sağlık kurumlarına verilen hastane […]
  • HüsnüniyetHüsnüniyet Herhangi bir kimseyle ya da konuyla ilgili hiçbir kötü, art düşünce beslememe, temiz […]

Yorum yapın