İrsî

Kalıtımsal anlamına gelir. Bu kelime genellikle irsî, ırsî, ırsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı irsî şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

irsî (Yanlış kullanım)

ırsî (Yanlış kullanım)

ırsi (Yanlış kullanım)

irsî ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hastalığının irsî olduğunu öğrenmesi, çocukları için telaşlanmasına neden oldu.

İnfiale kapılmak

Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğale kapılmak, infaale kapılmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı infiale kapılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

infiğale kapılmak (Yanlış kullanım)

infaale kapılmak (Yanlış kullanım)

infiale kapılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendisine söylenenleri duyunca infiale kapıldı.

İnfial

Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden etkilenme. Edilgi anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğal, infaal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı infial şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

infiğal (Yanlış kullanım)

infiaal (Yanlış kullanım)

infial ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kim oldu sebep bu infiâle? (Muallim Nâci).

İspermeçet

Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayisinde kullanılan beyaz bir madde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ispermecet,isbermecet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ispermeçet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ispermecet (Yanlış kullanım)

isbermeçet (Yanlış kullanım)

ispermeçet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İspermeçet, balinanın başındaki ispermeçet organında üretilir.

İstifade

Yararlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istifağde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifade şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istifağde (Yanlış kullanım)

istifade ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Geminin altı saat tevakkufundan istifade ile bu şehrin içeri taraflarını araba ile gezdi.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

İkişer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Bu kelime genellikle 2’şer, 2şer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ikişer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

2’şer (Yanlış kullanım)

2şer (Yanlış kullanım)

ikişer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öğretmen, öğrencilerine ikişer tane kalem hediye etti.

İskarpin

Ökçeli, konçsuz ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ıskarpin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iskarpin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ıskarpin (Yanlış kullanım)

iskarpin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu arada iskarpininin teki kuyuya düşer.” – Adalet Ağaoğlu

İskorpit

İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa) anlamına gelir. Bu kelime genellikle iskorbit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iskorpit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iskorbit (Yanlış kullanım)

iskorpit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şimdi iskorpit balığının tam mevsimi.

İç dünya

Bireyin ruhsal yaşamının bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle içdünya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iç dünya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içdünya (Yanlış kullanım)

iç dünya ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Niçin iki kişiyken bile kendi iç dünyalarımızın dışına çıkamayız ki?” – Selim İleri

İzmarit

İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris). İçilmiş sigara artığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ismarit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izmarit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ismarit (Yanlış kullanım)

izmarit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Denizin dibinde oltanın ucu, etrafında izmaritler oynaşıyor.” – Ahmet Ümit