İskorpit

İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa) anlamına gelir. Bu kelime genellikle iskorbit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iskorpit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iskorbit (Yanlış kullanım)

iskorpit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şimdi iskorpit balığının tam mevsimi.

İç dünya

Bireyin ruhsal yaşamının bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle içdünya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iç dünya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içdünya (Yanlış kullanım)

iç dünya ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Niçin iki kişiyken bile kendi iç dünyalarımızın dışına çıkamayız ki?” – Selim İleri

İzmarit

İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris). İçilmiş sigara artığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ismarit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izmarit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ismarit (Yanlış kullanım)

izmarit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Denizin dibinde oltanın ucu, etrafında izmaritler oynaşıyor.” – Ahmet Ümit

İlk göz ağrısı

İlk çocuk. İlk sevilen, âşık olunan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilk gözağrısı, ilk gözağırısı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilk göz ağrısı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilk gözağrısı (Yanlış kullanım)

ilk gözağırısı (Yanlış kullanım)

ilk göz ağrısı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sen ilk aşkım, ilk göz ağrımsın / Dünyalara değişmem seni” – Orhan Veli Kanık

İmtiyaz

Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık anlamına gelir. Bu kelime genellikle imtiyas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı imtiyaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

imtiyas (Yanlış kullanım)

imtiyaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hem bu sayede sen artık yüzüme bakmak imtiyazını kazanan biricik erkeksin.” – Nazım Hikmet

İdam

İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam cezası, ölüm cezası anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğdam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı idam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iğdam (Yanlış kullanım)

idam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İdam cezası verilen adam, olduğu yere yığılıp kaldı.

İstiap haddi

Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. Bu kelime genellikle istihap haddi, istiap hatti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiap haddi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istihap haddi (Yanlış kullanım)

istiap hatti (Yanlış kullanım)

istiap haddi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.

İş hanı

Birden çok iş yerinin bulunduğu çok katlı bina anlamına gelir. Bu kelime genellikle işhanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iş hanı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

işhanı (Yanlış kullanım)

iş hanı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aradığım parçayı bulabileceğim iş hanının adresini verdi.

İlam etmek

Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilam etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilan etmek(Yanlış kullanım)

ilam etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sonuçlar, pazartesi günü, sınava girenlere ilam edilecek.

İlam

Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilan (Yanlış kullanım)

ilam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlama dayanılarak yapılan icra takibine ilamlı icra takibi, ilam olmaksızın alacaklının icra dairesine başvurarak yürüttüğü icra takibine ise ilamsız icra adı verilir.