İmtiyaz

Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık anlamına gelir. Bu kelime genellikle imtiyas şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı imtiyaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

imtiyas (Yanlış kullanım)

imtiyaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hem bu sayede sen artık yüzüme bakmak imtiyazını kazanan biricik erkeksin.” – Nazım Hikmet

İdam

İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam cezası, ölüm cezası anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğdam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı idam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iğdam (Yanlış kullanım)

idam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İdam cezası verilen adam, olduğu yere yığılıp kaldı.

İstiap haddi

Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. Bu kelime genellikle istihap haddi, istiap hatti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiap haddi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istihap haddi (Yanlış kullanım)

istiap hatti (Yanlış kullanım)

istiap haddi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.

İş hanı

Birden çok iş yerinin bulunduğu çok katlı bina anlamına gelir. Bu kelime genellikle işhanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iş hanı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

işhanı (Yanlış kullanım)

iş hanı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aradığım parçayı bulabileceğim iş hanının adresini verdi.

İlam etmek

Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilam etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilan etmek(Yanlış kullanım)

ilam etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sonuçlar, pazartesi günü, sınava girenlere ilam edilecek.

İlam

Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilan (Yanlış kullanım)

ilam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlama dayanılarak yapılan icra takibine ilamlı icra takibi, ilam olmaksızın alacaklının icra dairesine başvurarak yürüttüğü icra takibine ise ilamsız icra adı verilir.

İfade etmek

Anlatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ifağde etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ifade etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ifağde etmek(Yanlış kullanım)

ifade etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bence şairin asıl sanatı ruh anlarını ifade etmek hususundaki kabiliyetidir.” – Asaf Halet Çelebi

İnsicam

Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle insi cam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı insicam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

insi cam (Yanlış kullanım)

insicam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Caminin iç güzelliğinin hususiyeti bu çinilerdeki nefaset ve insicamdan ileri gelmektedir.” – Sermet Muhtar Alus

İlk ağızda

Önce, öncelikle, ilk iş olarak, her şeyden önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilk ağazda, ilkağızda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilk ağızda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilk ağazda (Yanlış kullanım)

ilkağızda (Yanlış kullanım)

ilk ağızda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Birkaç hastalığın birden hücumuna uğradı. İlk ağızda büyük canlılığı ve iyimserliği ile bir bir onlardan kurtuldu.” – Haldun Taner

İrtifa

Yükseklik, yükselti anlamına gelir. Bu kelime genellikle intifa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı irtifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

intifa (Yanlış kullanım)

irtifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir binanın hiçbir tesirle yıkılmasa yalnız irtifası yüzünden çökebileceği niçin hatırına gelmiyor?” – Necip Fazıl Kısakürek