İlan

Duyuru, açıkça bildirme, açıkça duyurma anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğlan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilan  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iğlan (Yanlış kullanım)

ilan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti.” – T. Buğra

İz düşümü

İz düşümü düzlemi denilen bir düzlem üzerinde, bazı geometri kurallarına uyularak bir cismin gösterilmesi, irtisam, mürtesem anlamına gelir. Bu kelime genellikle izdüşümü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iz düşümü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izdüşümü (Yanlış kullanım)

iz düşümü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yukarıda parelel ve meridyen değerleri verilen bölgelerin hangisinin iz düşüm alanı en büyüktür?

İçten içe

Gizli gizli, belli etmeden anlamına gelir. Bu kelime genellikle içteniçe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı içten içe  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içteniçe (Yanlış kullanım)

içten içe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı.” – A. Ümit

İnsanoğlu

İnsan, âdemoğlu, fâni anlamına gelir. Bu kelime genellikle insan oğlu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı insanoğlu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

insan oğlu (Yanlış kullanım)

insanoğlu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük bir nimetti.” – İ. O. Anar

İki kez

İki defa anlamına gelir. Bu kelime genellikle ikikez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iki kez  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ikikez (Yanlış kullanım)

iki kez ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İki kez markete gittim yine de tuz almayı unutmuşum.

İkide bir

Sıklıkla, sürekli, ikide birde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ikidebir, iki de bir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ikide bir  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ikidebir (Yanlış kullanım)

iki de bir (Yanlış kullanım)

ikide bir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İçeridekiler şaraplarını içip çubuklarını tüttürürken ikide bir iri kıyım bir adama takılıp duruyorlardı.” – İ. O. Anar

İstanbulumuzun

Millet; bir soy, bir inanç, bir gelenek tabanı olan topluluk demektir. Türk milleti denildiğinde bir inançtan (Müslüman), Türkmen soyundan gelen topluluk anlaşılır. Bu kelime genellikle İstanbulumuzun, İstanbulumuz’un şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul’umuzun  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İstanbulumuzun  (Yanlış kullanım)

İstanbulumuz’un  (Yanlış kullanım)

İstanbul’umuzun  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstanbul’umuzun fethini kutladık.

İmar

İmar kelimesi bayındırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğmar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı imar  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iğmar (Yanlış kullanım)

imar  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İmara aykırı yapıların kayıt altına alınması hedeflenen imar barışı düzenlemesi için vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.

İstanbul’umuz

Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle istanbulumuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul’umuz  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istanbulumuz (Yanlış kullanım)

İstanbul’umuz  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstanbul’umuzun güzellikleri saymakla bitmez.

İstanbul’a

Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle istanbula şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul’a  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istanbula (Yanlış kullanım)

İstanbul’a ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hafta için tatil için İstanbul’a gideceğiz.