İstanbullular

İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki isimden yeni bir isim üretir ve isimle kaynaşan bu ek üstten kesme (apostrof) ile ayrılmaz. Bu kelime genellikle İstanbul’lular şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbullular şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İstanbul’lular (Yanlış kullanım)

İstanbullularn ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Görüştüğümüz İstanbullular, kar yağışının yoğun olduğu günlerde gerçekleşen bu yenilikten memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

İhmalkâr

İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, savsak, ihmalci anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahmarkarlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ihmalkâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahmarkarlık  (Yanlış kullanım)

ihmalkâr  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İhmalkar insanlar yüzünden birçok insan zarar görüyor.

İrili ufaklı

Büyük küçük karışık anlamına gelir. Bu kelime genellikle iriliufaklı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı irili ufaklı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iriliufaklı  (Yanlış kullanım)

irili ufaklı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Günlük gazetelerimizin dilinden anlamak için yanımızda irili ufaklı lügat kitapları taşıyacağız.” – B. R. Eyuboğlu

İçe kapanık

Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse), içine kapanık anlamına gelir. Bu kelime genellikle içekapanık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı içe kapanık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içekapanık (Yanlış kullanım)

içe kapanık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayatı boyunca içe kapanık bir bireydi.

İnovasyon

Yenileşim anlamına gelir. Bu kelime genellikle inavasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı inovasyon  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

inavasyon (Yanlış kullanım)

inovasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır.

İlk Çağ

En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküş yılı olan miladi 476’ya kadar süren çağ, antikite anlamına gelir. Bu kelime genellikle İlk Çağ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İlk Çağ  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İlk Çağ (Yanlış kullanım)

İlk Çağ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu çalışmanın temel amacı, İlk Çağ Anadolusunda ki kütüphane ve arşiv kurumlarını sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında değerlendirmektir.

İlan

Duyuru, açıkça bildirme, açıkça duyurma anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğlan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilan  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iğlan (Yanlış kullanım)

ilan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti.” – T. Buğra

İz düşümü

İz düşümü düzlemi denilen bir düzlem üzerinde, bazı geometri kurallarına uyularak bir cismin gösterilmesi, irtisam, mürtesem anlamına gelir. Bu kelime genellikle izdüşümü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iz düşümü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izdüşümü (Yanlış kullanım)

iz düşümü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yukarıda parelel ve meridyen değerleri verilen bölgelerin hangisinin iz düşüm alanı en büyüktür?

İçten içe

Gizli gizli, belli etmeden anlamına gelir. Bu kelime genellikle içteniçe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı içten içe  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içteniçe (Yanlış kullanım)

içten içe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı.” – A. Ümit

İnsanoğlu

İnsan, âdemoğlu, fâni anlamına gelir. Bu kelime genellikle insan oğlu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı insanoğlu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

insan oğlu (Yanlış kullanım)

insanoğlu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük bir nimetti.” – İ. O. Anar