İmar

İmar kelimesi bayındırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğmar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı imar  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iğmar (Yanlış kullanım)

imar  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İmara aykırı yapıların kayıt altına alınması hedeflenen imar barışı düzenlemesi için vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.

İstanbul’umuz

Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle istanbulumuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul’umuz  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istanbulumuz (Yanlış kullanım)

İstanbul’umuz  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstanbul’umuzun güzellikleri saymakla bitmez.

İstanbul’a

Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle istanbula şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul’a  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istanbula (Yanlış kullanım)

İstanbul’a ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hafta için tatil için İstanbul’a gideceğiz.

İlkokul

İlkokul kelimesi zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen dört yıllık okul, ilk mektep, iptidai, iptidai mektep anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilk okul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilkokul  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilk okul (Yanlış kullanım)

ilkokul  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kızım ilkokul 4. sınıf öğrencisidir.

İstanbullu

İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki isimden yeni bir isim üretir ve isimle kaynaşan bu ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu kelime genellikle İstanbul’lu, istanbullu, istanbul’lu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbullu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İstanbullu  (Yanlış kullanım)

istanbullu  (Yanlış kullanım)

istanbul’lu  (Yanlış kullanım)

İstanbullu  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni iş arkadaşım İstanbullu.

İzmir’im

Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işareti ile ayrılması gerekir. Bu kelime genellikle İzmirim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İzmir’im  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İzmirim (Yanlış kullanım)

İzmir’im  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzmir’im her zaman ayrı güzeldir.

İstifa

İstifa kelimesi kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istiğfa, istifra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istiğfa (Yanlış kullanım)

istifra (Yanlış kullanım)

istifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğer sefirler gelip bana istifa teklif ederlerse ben de aleyhimde bulunanları mahvederim, sonra da kendime kıyarım.” – A. Rasim

İyiliksever

İyiliksever kelimesi hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik eden, iyilik yapmayı seven, herkesin iyiliğini isteyen, iyilikçi anlamına gelir. Hayırsever kelimesi de iyiliksever anlamına gelir. Bu kelime genellikle iyilik sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iyiliksever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iyilik sever (Yanlış kullanım)

iyiliksever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İyiliksever iş adamı dünyada ki kötülükleri değiştirmek için ant içmişti.

İkişer ikişer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle ikişerikişer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ikişer ikişer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ikişerikişer (Yanlış kullanım)

ikişer ikişer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İkişer ikişer oturduğumuz sıralarda kaldı çocukluğumuz…

İşe yaramak

Elverişli olmak anlamına gelir.  Bu kelime genellikle işeyaramak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı işe yaramak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

işeyaramak (Yanlış kullanım)

işe yaramak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bunları ezberledik de ne oldu? Hiç! Ne o günlerde işimize yaradı, ne de ondan sonra. -M. Ş. Esendal.