İlan

Duyuru, açıkça bildirme, açıkça duyurma anlamına gelir. Bu kelime genellikle iğlan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilan  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


iğlan (Yanlış kullanım)

ilan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti.” – T. Buğra

Diğer Doğru Yazımlar

  • İlanı aşkİlanı aşk Sevginin, aşkın açıklanması eylemi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilanıaşk şeklinde […]
  • İlan etmekİlan etmek Açıkça bildirmek, duyurmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilanetmek şeklinde yanlış […]
  • İpekgilİpekgil “-gil” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede Yazım Kurallarına göre özel isime […]
  • İltimasİltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, birine herhangi bir konuda […]
  • İki kezİki kez İki defa anlamına gelir. Bu kelime genellikle ikikez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • İki hafta sonraİki hafta sonra Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle İkihafta […]

Yorum yapın