İlk göz ağrısı

İlk çocuk. İlk sevilen, âşık olunan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilk gözağrısı, ilk gözağırısı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilk göz ağrısı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilk gözağrısı (Yanlış kullanım)

ilk gözağırısı (Yanlış kullanım)

ilk göz ağrısı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sen ilk aşkım, ilk göz ağrımsın / Dünyalara değişmem seni” – Orhan Veli Kanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • İç dünyaİç dünya Bireyin ruhsal yaşamının bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle içdünya şeklinde yanlış […]
  • İmtiyazİmtiyaz Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İzmaritİzmarit İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris). İçilmiş sigara […]
  • İstiap haddiİstiap haddi Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. […]
  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İlam etmekİlam etmek Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın