İrsî

Kalıtımsal anlamına gelir. Bu kelime genellikle irsî, ırsî, ırsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı irsî şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

irsî (Yanlış kullanım)

ırsî (Yanlış kullanım)

ırsi (Yanlış kullanım)

irsî ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hastalığının irsî olduğunu öğrenmesi, çocukları için telaşlanmasına neden oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İnfialİnfial Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden etkilenme. Edilgi anlamına […]
  • İfade etmekİfade etmek Anlatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ifağde etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • İspermeçetİspermeçet Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik […]
  • İnfiale kapılmakİnfiale kapılmak Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğale kapılmak, infaale […]
  • İstifadeİstifade Yararlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istifağde şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın