İskorpit

İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa) anlamına gelir. Bu kelime genellikle iskorbit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iskorpit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iskorbit (Yanlış kullanım)

iskorpit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şimdi iskorpit balığının tam mevsimi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • IstakozIstakoz Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, […]
  • İskarpinİskarpin Ökçeli, konçsuz ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ıskarpin şeklinde yanlış […]
  • Istakoz ağıIstakoz ağı Kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan küçük ağ anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İç dünyaİç dünya Bireyin ruhsal yaşamının bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle içdünya şeklinde yanlış […]
  • İmtiyazİmtiyaz Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın