İspermeçet

Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayisinde kullanılan beyaz bir madde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ispermecet,isbermecet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ispermeçet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ispermecet (Yanlış kullanım)

isbermeçet (Yanlış kullanım)

ispermeçet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İspermeçet, balinanın başındaki ispermeçet organında üretilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • IstakozIstakoz Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, […]
  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İstiap haddiİstiap haddi Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. […]
  • İzmaritİzmarit İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris). İçilmiş sigara […]
  • İnfialİnfial Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden etkilenme. Edilgi anlamına […]
  • İnfiale kapılmakİnfiale kapılmak Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğale kapılmak, infaale […]

Yorum yapın