İstanbul’daki

Bir aitlik durumu belirten “ki” eki, kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.  Bu kelime genellikle İstanbuldaki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul’daki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İstanbuldaki (Yanlış kullanım)

İstanbul’daki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstanbul’daki tarihi çeşmeler bir bir yok oluyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İki kezİki kez İki defa anlamına gelir. Bu kelime genellikle ikikez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • İlk Çağİlk Çağ En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476'ya […]
  • İki eşeyliİki eşeyli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İki anlamlıİki anlamlı Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İki yüzİki yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime genellikle ikiyüz şeklinde […]
  • İki hafta sonraİki hafta sonra Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle İkihafta […]

“İstanbul’daki” üzerine bir yorum

Yorum yapın