İstiap haddi

Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. Bu kelime genellikle istihap haddi, istiap hatti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiap haddi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


istihap haddi (Yanlış kullanım)

istiap hatti (Yanlış kullanım)

istiap haddi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İlam etmekİlam etmek Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • İş hanıİş hanı Birden çok iş yerinin bulunduğu çok katlı bina anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İfade etmekİfade etmek Anlatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ifağde etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • İlamİlam Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge […]
  • BaşkomutanBaşkomutan Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, […]

Yorum yapın