İstiap haddi

Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. Bu kelime genellikle istihap haddi, istiap hatti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiap haddi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istihap haddi (Yanlış kullanım)

istiap hatti (Yanlış kullanım)

istiap haddi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İzmaritİzmarit İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris). İçilmiş sigara […]
  • İskorpitİskorpit İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık […]
  • İç dünyaİç dünya Bireyin ruhsal yaşamının bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle içdünya şeklinde yanlış […]
  • İmtiyazİmtiyaz Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İlam etmekİlam etmek Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın