İstifa

İstifa kelimesi kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istiğfa, istifra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istiğfa (Yanlış kullanım)

istifra (Yanlış kullanım)

istifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğer sefirler gelip bana istifa teklif ederlerse ben de aleyhimde bulunanları mahvederim, sonra da kendime kıyarım.” – A. Rasim


Diğer Doğru Yazımlar

  • İnisiyatifİnisiyatif İnisiyatif, karar verme yetkisini kullanan ya da kullanmasını bilen anlamında […]
  • İç işleriİç işleri İç işleri; bir ülke, kurum veya kuruluşun kendi yönetimi ile ilgili işler olarak […]
  • İlk Çağİlk Çağ En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476'ya […]
  • İyilikseverİyiliksever İyiliksever kelimesi hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik eden, iyilik yapmayı seven, […]
  • İzolasyonİzolasyon İzolasyon; yalıtım anlamında kullanılmaktadır. Genelikle ortamdaki ısının veya sesin dışarı […]
  • İstihkâmİstihkâm İstihkâm; düşman saldırısını durdurmak ve savunmak amacıyla düzenlenmiş yer olarak […]

Yorum yapın