İstifade

Yararlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istifağde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifade şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istifağde (Yanlış kullanım)

istifade ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Geminin altı saat tevakkufundan istifade ile bu şehrin içeri taraflarını araba ile gezdi.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • İzmaritİzmarit İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris). İçilmiş sigara […]
  • İki eşeyliİki eşeyli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İç tüzükİç tüzük Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen tüzük anlamına gelir. Alt, üst, […]
  • İç savaşİç savaş Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İki anlamlıİki anlamlı Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İşyeriİşyeri Bir görevin, bir işin yapıldığı yer.işçinin, bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştığı yer […]

Yorum yapın